Bach virágterápiaterapeuta képzés Képzés - Eszenciacentrum Kereskedelmi, Oktatási és Szolgáltató Kft.

Országosan -online

Bach virágterápia, Életmód, Mentálhigiéné, filozófia, Gyógyászati tanfolyamok, tanfolyam, online képzés, távoktatás

Eszencia Kft. - Eszenciacentrum Kereskedelmi, Oktatási és Szolgáltató Kft.

2131 Göd , Kölcsey Ferenc utca 34. Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

Bach virágterápiaterapeuta képzés Eszenciacentrum  Kereskedelmi, Oktatási és Szolgáltató Kft. A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a Bach-virágterápia elméleti alapismereteinek és alapvető módszereinek birtokában önállóan alkalmasak a terápia magas színvonalú alkalmazására. A képzés során olyan készségeket és technikákat sajátítanak el, amelyek révén képessé válnak a hozzájuk fordulók emócionális állapotának megismerésére, illetve annak megfogalmazására és elhelyezésére a Bach-virágterápia eszközrendszerében. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel és gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek a kezeléshez szükséges terápiás terv összeállításához és kivitelezéséhez.

Hallgatóink a megszerzett kompetenciák birtokában képesek:
- szakmai célok megértésére és megfogalmazására a Bach-virágterápia területén;
- egyének és élethelyzetek lényeges jellemzőinek szakszerű megítélésére (állapotfelmérés, anamnéziskészítés, speciális tesztek használata);
- a megfelelő állapotfelmérő módszerek kiválasztására és eredményeinek értelmezésére;
- A Bach-virágterápia eszközrendszerének magas színvonalú alkalmazására.
- Rendelkeznek nyitottsággal, toleranciával, közvetlenséggel, elfogadó attitűddel, jó kapcsolatteremtő és kommunikációs képességekkel. Alkalmazkodásra és együttműködésre képesek és reális önismeretük mellett motiváltak szakmai látókörük bővítésére.