Villamosmű-kezelő

felnőttképzés, OKJ, szakmakereső, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam

  VILLAMOSMŰ-KEZELŐ       I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai     1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 5222 10   1.2. Szakképesítés megnevezése: Villamosmű-kezelő       szakképesítés munkaterülete     2.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma megnevezése   -----------------------   8221 Villamosüzemi és -állomási gépész és gépkezelő     2.2. A munkaterület leírása, a végezhető tevékenységek összegezése   A villamosmű-kezelő feladata a villamosművek villamos berendezéseinek szakszerű kezelése.   Önállóan tudják az adott telephely villamosművi villamos berendezéseit és a hozzájuk tartozó segédberendezéseket kezelni, a rendellenességeket felismerni és azokat elhárítani.     2.3. A szakképesítéssel betölthető rokon munkakörök, foglalkozások   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma, megnevezése   -----------------------     –       III. A szakképesítés vizsgakövetelményei     3.1. A szakmai vizsgán számon kérhető     Ismeretek:   – a szakma elektrotechnikai alapjai,   – az alkalmazott gépek, készülékek, berendezések teljes körének jellemzői,   – az általános munkavédelmi, balesetmegelőzési és tűzrendészeti előírások.   Jártasságok:   – a villamosművi berendezések legfontosabb funkcióinak, működéseinek elméleti alapjai,   – a legfontosabb gépek, készülékek, berendezések jellemzői, feladata, működése,   – a normál üzemi és üzemzavari állapotok, főfolyamatok lényege, üzemszerű lefolyása, az eltérő üzemállapotok, működések, események előre meghatározható köre és minősítése.   Készségek:   – a gépek, készülékek és berendezések kezelése, felügyelete,   – a balesetmegelőzési előírások, a villamos balesetek jellemzői, az elsősegélynyújtás módja és a helyes magatartás szabályai balesetek bekövetkezése esetén.     3.1.1. Oktatott tantárgyak:   – villamosművek,   – villamosművek automatikái,   – szakrajz,   – biztonságtechnika,   – informatika,   – nagyfeszültségű kapcsolási gyakorlat,   – automatikák szerelése és üzembe helyezése gyakorlat,   – üzemlátogatás.     3.2. A szakmai vizsga részei     Írásbeli vizsga:   – villamosművek automatikái.   Szóbeli vizsga:   – villamosművek,   – villamosművek automatikái,   – biztonságtechnika.   Gyakorlati vizsga:   – nagyfeszültségű kapcsolások,   – automatikák szerelése és üzembe helyezése.       IV. A szakképzésben való részvétel, illetve a szakképesítés megszerzésének feltételei     4.1. A szakképzésben való részvétel feltételei:   – tizedik évfolyam elvégzése [a 41/2001. (XI. 9.) OM rendelet szerint],   – betöltött 18. életév,   – egészségi alkalmasság,   – megfelelő előképzettség.   Az előképzettség lehet:   – villamosgép és berendezés kezelő képesítés,   – önálló hálózatkezelő képesítés,   – szakmunkás képesítés villamosipari szakmákban, 2 év gyakorlati idő önálló villamoshálózat kezelő vagy önálló villamosgép és berendezés kezelő munkakörben,   – erősáramú technikusi vagy felsőfokú végzettség.     4.2. A szakképesítés megszerzésének feltételei     Villamosmű-kezelő vizsgára bocsátható az, aki   – a 18 életévét betöltötte,   – egészségileg alkalmas,   – szakirányú technikusi, mérnöki, okleveles mérnöki képesítéssel rendelkezik, és a tanfolyam elméleti anyagát egyéni képzéssel elsajátította,   – a villamosmű-kezelő szakképesítő oktatásban részt vett.