Vegyianyaggyártó

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

  VEGYIANYAGGYÁRTÓ     I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai     1. A szakképesítés azonosító száma: 31 5244 14   2. Szakképesítés megnevezése: Vegyianyaggyártó     II. A szakképesítés munkaterülete     1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma megnevezése   -----------------------   8133 Vegyi alapanyagot és terméket gyártó gépkezelő     2. A szakképesítéssel rokon munkakörök, foglalkozások   -----------------------   A munkakörök, foglalkozások   FEOR száma megnevezése   -----------------------   7542 Vegyészanalitikus   7542 Vegyészlaboráns     3. A munkaterület rövid, jellemző leírása   – Előkészíti a vegyi anyagot gyártó üzemek technológiai folyamataihoz szükséges alap- és segédanyagokat.   – Levezeti a vegyi anyagok előállításához szükséges kémiai folyamatokat (pl. oxidálás, nitrálás, szulfonálás, feltárás, elektrolízis, hőbontás).   – Végrehajtja a gyártásnál alkalmazott vegyipari műveleteket (pl. szűrés, szárítás, lepárlás, bepárlás).   – Kezeli a vegyipari jellegű üzemek készülékeit, reaktorait és egyéb kisegítő berendezéseit (pl. szivattyúk, tartályok, csővezetékek).   – Elvégzi az üzemi mintavételt a kiindulási anyagokból, valamint a félkész- és késztermékekből.   – Kezeli a gyártásban használt műszereket és automatikákat.   – Méri és rögzíti a munkaterületéhez tartozó üzemi paramétereket, végrehajtja a szükséges korrekciókat.   – Felismeri és elhárítja az egyszerűbb üzemzavarokat.   – Elvégzi a vegyipari berendezések tisztítását és egyszerűbb karbantartási munkálatait.   – Kiszereli a késztermékeket.   – Nyilvántartja a felhasznált anyagokat és a keletkezett termékeket mennyiség és minőség szerint.   – Elvégzi az üzemi anyagminták egyszerűbb (helyszíni) minőségi és mennyiségi vizsgálatát.   – Végrehajtja a laboratóriumi alapműveleteket és preparatív munkákat.   – Végezheti a mérgek, veszélyes anyagok kezelését, tárolását.   – Részt vehet alapvető kutatási munkákban.     III. A szakképesítés szakmai követelményei     III/1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok     1. Munkajogi, biztonságtechnikai, egészség- és környezetvédelmi előírások ismerete, alkalmazása   – A munkajogi előírások     = a Munka Törvénykönyve,     = a kollektív szerződés,     = a munkaköri leírás előírásainak ismerete,     = a szakmai képviseletek,     = a szakszervezetek működési területeinek, szervezeti felépítésének ismerete.   – A munkahelyre vonatkozó általános biztonságtechnikai előírások     = a munkahely (mérőhely) megfelelő kialakításának ismerete, elkészítése,     = a közlekedési utak biztosítása,     = az anyagok szakszerű, biztonságos tárolásának ismerete és végrehajtása.   – Munkahelyi balesetek, tűzesetek     = a munkahelyi baleseteknél a kiváltó ok megszüntetésében való közreműködés,     = a sérült elsősegélyben való részesítése,     = a balesetek megelőzésére irányuló biztonsági előírások ismerete, alkalmazása,     = a munkahelyre vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok ismerete és betartása,     = a tűzoltó készülékek elhelyezesésének, alkalmazhatóságának, működésének ismerete,     = a tűzoltó készülékek használatának ismerete, alkalmazása.   – A munkahely rendben tartása     = a munkahely elhagyására vonatkozó előírások ismerete, betartása,     = a tisztítószerek tulajdonságainak, alkalmazhatóságának ismerete.   – A munkavégzésben használt anyagok tárolására, szállítására vonatkozó előírások ismerete, betartása.   – A munkavégzéshez szükséges védőfelszerelelések fajtáinak, alkalmazhatóságának ismerete, az alkalmazási előírások betartása.   – A munkahelyre vonatkozó általános egészség- és környezetvédelmi előírások ismerete, betartása     = az egészséget és a környezetet károsító veszélyforrások, a foglalkozási ártalmak, a mérgek kezelésének, tárolási szabályainak ismerete, alkalmazása,     = a mérgezések megelőzésének ismerete,     = a hulladék gyűjtésének, kezelésének, megsemmisítési módjainak ismerete,     = a vegyi anyagok környezetre való (levegő-, talaj- és vízkárosítás) hatásának ismerete,     = az R, S, és az RS kódok ismerete, alkalmazása.     2. A technológiai utasítás értelmezése, végrehajtásának előkészítése   – A technológiai utasítás megismerése és elsajátítása:     = a gyártás kémiai folyamatainak, befolyásoló tényezőinek megismerése és elsajátítása,     = a biztonságos folyamatlevezetés feltételeinek megismerése,     = a gyártási folyamatban alkalmazott műveletek megismerése,     = a szükséges készülékek, gépi berendezések áttekintése,     = az elvi, a technológiai és a gyártási folyamatábra megismerése és elsajátítása,     = a gyártási folyamathoz szükséges anyagok és a keletkezett termékek fizikai, kémiai tulajdonságainak, mennyiségi és minőségi követelményeinek megismerése,     = a gyártás levezetésével kapcsolatos biztonságtechnikai, környezetvédelmi, előírások megismerése és elsajátítása.   – A gyártási feladat végrehajtásának előkészítése     = a gyártáshoz szükséges feltételek (energiaellátás, készülékek, segédeszközök, műszerek) ellenőrzése és előkészítése,     = a végrehajtással kapcsolatos egyszerűbb számítások elvégzése,     = a szükséges anyagok előkészítése,     = a biztonságtechnikai eszközök, berendezések ellenőrzése és előkészítése.     3. A gyártási feladat folyamatainak levezetése   – A folyamatokhoz szükséges anyagok azonosítása, minőségi bizonylatainak ellenőrzése.   – Az anyagok előkészítése a feladat végrehajtásához.   – A reaktorok és kiegészítő eszközök állapotának és biztonságos működőképességének ellenőrzése és előkészítése.   – A folyamat biztonságos levezetéséhez szükséges energiaellátás ellenőrzése.   – A reagensek betöltése, illetve adagolása a reaktorba, a reaktor üzemmódjának megfelelően.   – A folyamat levezetése a technológiai paraméterek beállításával és előírás szerinti betartásával.   – A folyamatot szabályozó vagy vezérlő automatika figyelemmel kísérése.   – Számítógépes folyamatirányítás alkalmazásánál a programok futtatása és figyelemmel kísérése.   – A reaktorok kezelése.   – A folyamat végrehajtásakor felmerülő egyszerűbb szakmai problémák megoldása.   – Üzemzavarok felismerése, elhárításukhoz szükséges intézkedések megtétele.   – A minőségi vizsgálatokhoz szükséges mintavételezések végrehajtása.   – A termékek ellenőrzése és további kezelése.   – A termékek szükség és előírás szerinti kiszerelése.   – A melléktermékek kezelése, tárolása.   – A felhasznált anyagok és a keletkezett termékek nyilvántartása (mennyiség és minőség szerint).   – A mért technológiai paraméterek és időadatok vezetése, észrevételek és események naplózása.