Trinity nyelvvizsga

nyelvtanfolyam, nyelvtanulás

Nyelvvizsga bemutatása:angol általános, egynyelvű (Trinity College London ESOL & GESE, 2001.09.24.)

A nyelvvizsga felépítése/követelményrendszere:

Alapfok: A vizsga menete:

1. Prezentáció az előkészített témából - SZEMLÉLTETŐ ESZKÖZ ÉS VÁZLAT BEMUTATÁSA KÖTELEZŐ!

2. Beszélgetés /10 perc/ Akkreditált alapfok:  Szint Téma Nyelvi ismeretek

A vizsgázó legyen képes

- nyaralás, sport

- hobby- foglalkozás

- boltok

- étkezés

- hétvégi tevékenységek

- szezonális tevékenységek

- egyszerű múlt

- szabályos és rendhagyó igék

- tervek a jövőben

- módhatározó szók- gyakoriságok kifejező szavak

- melléknevek összehasonlítása (felsőfok, középfok)

- kötőszó használata

- múltra irányuló kifejezések

- beszélgetni múltbeli eseményekről

- beszélgetni terveiről, jövőbeli szándékokról

- egyszerű összehasonlításokra- szeretet és ellenszenv kifejezésére

- helyi és nemzeti ünnepek, szokások

- közlekedés (autó, kerékpár)

- különleges alkalmak (pl. születésnap)

- szórakozás (mozi, tv, klubok)

- zene

- a közelmúlt személyes eseményei

- befejezett jelen (for, since, ever, never)

- mellék-mondatok összekapcsolása (because)

- jövő idő

- mennyiségek kifejezése

- jövőre, múltra irányuló kifejezések

- beszélni a jövőről (informálás és jóslás)

- előnyben részesítést kifejezni

- okokkal indokolni

- események idejének megállapítására

- utazás

- pénz

- divat

- a társadalmi együttélés szabályai

- egészség

- bevásárlás

- első feltételes mód (if, when)

- folyamatos jelen jövő időre vonatkozóan

- folyamatos múlt

- segédigék pl.: must, have to, need to, may, might, could

- célhatározás (szándék kifejezése)

- további, jövőre vonatkozó kifejezések

- vélemények és hatások kifejezésére

- kötelezettség és szükségesség kifejezésére

- bizonyosság és bizonytalanság kifejezésére

- oktatás, iskolarendszer

- nemzeti szokások

- falusi és városi élet

- fiatalok életstílusa

- gyerekkori tapasztalatok

- környezetszennyezés, újrahasznosítás

- második feltételes mód

- egyszerű szenvedő szerkezet

- vonatkozói mellékmondat

- tanácsadás, javaslattétel (should, ought to, could, you'd better)

- bizonyosság és bizonytalanság kifejezése (may, might, I'm not sure)

- kötőszavak (though, in case)

- egyetértés/egyet nem értés

- érdeklődés kifejezése

- töltelékszavak (Well, um)

- tanácsadásra- javaslattevésre- múltbeli szokások bemutatására

- lehetőségek és bizonytalanságok kifejezésére

- további információk kihangsúlyozására, valamint ötletek és vélemények kiterjesztésére- egyetértés és egyet nem értés kifejezésére

A vizsga menete:

1. Prezentáció és beszélgetés az előre előkészített témából - SZEMLÉLTETŐ ESZKÖZ BEMUTATÁSA KÖTELEZŐ!

2. Beszélgetés

3. Kérdezz- felelek/a vizsgáztató által felvázolt szituáció alapján a vizsgázó feladata a beszélgetés irányítása/ /15 perc/

Középfok:A vizsga menete:

1. Prezentáció és beszélgetés az előre előkészített témából - SZEMLÉLTETŐ ESZKÖZ BEMUTATÁSA KÖTELEZŐ!

2. Beszélgetés3. Kérdezz- felelek/a vizsgáztató által felvázolt szituáció alapján a vizsgázó feladata a beszélgetés irányítása/ /15 perc/ Akkreditált középfok Szint Téma Nyelvi ismeretek A vizsgázó legyen képes

- társadalom

- életszínvonal

- személyes értékek, ideálok

- a munka világa- a természetfeletti világ

- nemzeti környezeti problémák

- közszereplők

- harmadik feltételes mód

- befejezett folyamatos jelen

- befejezett múlt

- függő beszéd és igéi

- összekötő kifejezések (even though, in spite of, unless)

- kohéziós eszközök (so to continue, for example, in other words)

- kifejezések a beszélgetés fenntartására (And then? And what about you?)

- érzelmek kifejezésére

- lehetetlenség kifejezésére

- mások beszélgetéséről tudósítani

- rábeszélésre és elbátortalanításra 9

- álmok és rémálmok

- bűnözés és büntetés

- technológia

- szokások, szenvedélyek

- globális környezeti témák

- forma-tervezés

- szenvedő szerkezet bonyolultabb formái

- should/must/might/could + present perfect- wish, hope használata megfelelő igékkel

- kohéziós eszközök visszautalásokhoz

- töltelékszavak bizonytalanság kifejezésére- megszokott kifejezések, beszédfordulatok

- elvont fogalmak kifejezésére

- sajnálat, kívánság és remények kifejezésére

- feltételezésekre

- magyarázó körülírásra

- választási lehetőségek értékelésére

- feltételezésre

- múltbeli tevékenységek ill.eseménysorozatok értékelésére

- családi szerepek

- iskolai tanmenet

- fiatalok viselkedési kultúrája

- internethasználat

- tervezők termékei

- márkák

- nemzetközi események

- esélyegyenlőség

- társadalmi problémák

- bolygónk jövője

- tudományos eredmények

- stressz-kezelés

- iskolakerülés

- 6. szint és az alatti szerkezetek biztos használata

- 7-9. szint elvárásai még összetettebb formában

- módosítószavak (basically, quite, certainly)

- megerősítő kifejezések (absolutely, completely, totally)

- próbálkozás kifejezései (I may be wrong..)

- nyomatékosító, összegző kifejezések (firstly, finally)

- folyamatos befejezett múlt

- must have + 3. alak

- érvelésre- álláspont megvédésére

- hitvallás kifejezésére

- információk, öteletek és érvek összegzésére- következtetésre

Vizsga menete:

1. Prezentáció az előre előkészített témából - SZEMLÉLTETŐ ESZKÖZ BEMUTATÁSA KÖTELEZŐ!

2. Beszélgetés a prezentáció témájáról

3.Kérdezz- felelek /a vizsgáztató által felvázolt szituáció alapján a vizsgázó feladata a beszélgetés irányítása/

4. Hallás utáni megértés a vizsgáztató által feltett kérdésekre válaszadás

5. Beszélgetés /25 perc/

Felsőfok:

A vizsga menete:

1. Prezentáció az előre előkészített témából - SZEMLÉLTETŐ ESZKÖZ BEMUTATÁSA KÖTELEZŐ!

2. Beszélgetés a prezentáció témájáról

3. Kérdezz- felelek /a vizsgáztató által felvázolt szituáció alapján a vizsgázó feladata a beszélgetés irányítása/

4. Hallás utáni megértés a vizsgáztató által feltett kérdésekre válaszadás

5. Beszélgetés/25 perc/

Akkreditált felsőfok Szint

Téma

Nyelvi ismeretek A vizsgázó legyen képes

- függetlenség

- ambíció

- sztereotípiák

- példaképek, szerepek

- versengés

- fiatalok jogai

- média

- hirdetések

- életstílusok

- művészetek

- egyéni jogok

- gazdaság

- 6. szint és az alatti szerkezetek teljes használata

- 7-9. szint elvárásai még összetettebb formában, (kombinációk, ellentétek kifejezése)

- árnyaltabb kifejezések megfontoltság, pontatlanság, véleménynyilvánítás kapcsán- feltételes mód variációi

- összetett határozói kifejezések

- összetett mondatszerkezetek

- érvek és vélemények kétségbe vonására

- javaslatok finomítására- érvelés igazolására

- következtetésekre

- figyelmeztetésre, érvelésre és véleménnyilvánításra

- különböző álláspontok értékelésére

- feltételek kifejezésére 12

- bármely eddigi téma

- bármely eddigi nyelvtani követelmény

- kijelentésekre

- tagadásra

- empátia és szimpátia kifejezésére

- ellentmondásra

- burkoltan célzásra

- megerősítésre

A szóbeli vizsga minden szintjén elvárás, hogy a vizsgázó interaktív módon vegyen részt a vizsgán, azaz ne csak válaszoljon a kérdésekre, hanem vissza is kérdezzen!

SZÓTÁR HASZNÁLATA SEM SZÓBELI,SEM ÍRÁSBELI VIZSGÁN NEM MEGENGEDETT!

Írásbeli vizsga felépítése:

1. hiányzó szavak beírása /10 összefüggő mondat, mindegyik mondatból egy szó hiányzik/

2. olvasott szöveg értése /2-3 bekezdésnyi szöveg alapján kell 10 kérdésre válaszolni/

3. nyelvtani teszt /közép- és felsőfokon 10 mondatba kell beírni a megadott igét a helyes igeidőben, alapfokon szinonímaszavak gyűjtése/

4. hibajavítás /10 összefüggő mondat mindegyikében 1-1 felesleges szót kell megtalálni/

5. irányított fogalmazás /2 megadott téma közül kell az egyikről írni, alapfokon kb. 150, közép- és felsőfokon kb. 250 szót/

A szóbeli vizsga előzetes eredménye 1 - 4 napon belül megtudható, az írásbeli vizsgát Londonban javítják, ezért az írásbeli vizsga, illetve a szóbeli vizsga hivatalos eredménye a vizsgát követő 8-10 héten belül érkezik meg és kerül közzétételre a www.trinity-nyelvvizsga.hu oldalon.

Az államilag elismert bizonyítványok a vizsgához képest kb. 12-14 hétre készülnek el. Vizsgaszintek:

Magyar szintek: -TRINITY Szóbeli: Grade 1 Időtartam: 5-7 perc

TRINITY Írásbeli: -Időtartam: -Közös EU léptékre épülő szintrendszer:  A1 Első lépések Breakthrough

Magyar szintek -TRINITY Szóbeli: Grade 2

Időtartam: 5-7 percTRINITY

Írásbeli: -Időtartam: -Közös EU léptékre épülő szintrendszer: A1 Első lépések Breakthrough

Magyar szintek: -TRINITY Szóbeli: Grade 3

Időtartam: 5-7 percTRINITY

Írásbeli: -Időtartam:-Közös EU léptékre épülő szintrendszer:  A2 Lendület Waystage Magyar szintek: Alapfok

TRINITY Szóbeli: Grade 4Időtartam: 10 percTRINITY Írásbeli: -Időtartam: -Közös EU léptékreépülő szintrendszer:   B1 Ugrás Threshold Magyar szintek: AlapfokTRINITY Szóbeli: Grade 5Időtartam: 10 perc TRINITY Írásbeli: Grade 5 Időtartam: 120 perc Közös EU léptékreépülő szintrendszer: B1 Ugrás Threshold Magyar szintek: AlapfokTRINITY Szóbeli: Grade 6Időtartam: 10 percTRINITY Írásbeli: - Időtartam: -Közös EU léptékreépülő szintrendszer: B1 Ugrás Threshold Magyar szintek: AlapfokTRINITY Szóbeli: Grade 7  Időtartam:  15 perc  TRINITY Írásbeli: -Időtartam: -Közös EU léptékreépülő szintrendszer: B1 Ugrás Threshold Magyar szintek: KözépfokTRINITY Szóbeli: Grade 8  Időtartam: 15 perc TRINITY Írásbeli: Grade 8Időtartam:  180 perc Közös EU léptékreépülő szintrendszer: B2 Szárnyalás Vantage  Magyar szintek: Középfok TRINITY Szóbeli: Grade 9 Időtartam: 15 percTRINITY Írásbeli: - Időtartam: -Közös EU léptékreépülő szintrendszer: B2 Szárnyalás Vantage  Magyar szintek: Középfok TRINITY Szóbeli: Grade 10Időtartam: 25 perc   TRINITY Írásbeli: - Időtartam: - Közös EU léptékreépülő szintrendszer: C1 Csúcsközelben Effectiveness Magyar szintek: Felsőfok TRINITY Szóbeli: Grade 11 Időtartam: 25 percTRINITY Írásbeli:  Grade 11 Időtartam: 180 percKözös EU léptékreépülő szintrendszer:  C2 Csúcs Mastery Magyar szintek: Felsőfok TRINITY Szóbeli: Grade 12 Időtartam: 25 percTRINITY Írásbeli: - Időtartam: -Közös EU léptékreépülő szintrendszer: C2 Csúcs MasteryVizsgatippek

Szóbeli vizsga:

• A választott téma ne legyen túl tág

!• Mozogjunk otthonosan a választott témában!

• Legyünk tisztában a vizsga felépítésével, követelményeivel!

• Ne betanult szöveggel készüljünk!

• Gondolkodjunk angolul!

• Törekedjünk világos előadásmódra!

• Ügyeljünk az előadás felépítettségére!

• Fotók, illusztrációk esetén ne hozzunk többet ötnél! Hozhatunk tárgyakat, készíthetünk posztert!

• Hagyjunk időt magunknak a felkészülésre!

• A feltett kérdésekre tömören válaszoljunk!Kérdezzünk meg a vizsgáztató véleményét, álláspontját az adott témával kapcsolatban!Írásbeli vizsga:

• Ismerjük meg jól a feladattípusokat!

• Oldjunk meg minden feladatot!

• Használjuk ki a rendelkezésre álló időt!

• A feladatok utasításait pontosan kövessük!

• Ügyeljünk a részletekre!

• Ne lépjük túl az esszé kért terjedelmét!

• Készítsünk piszkozatot, vázlatot!

• Ügyeljünk a helyesírásra és az olvashatóságra!

• Jelöljük egyértelműen a végleges válaszokat!

Akkreditált vizsgaközpont neve: Coventry House Nyelviskola(akkreditált nyelvvizsga központ, az akkreditáció dátuma: 2001.09.24.) Cím: 6000 Kecskemét, Budai utca 1.Telefon: (76) 505-308 Fax: (76) 505-416 Web cím: http://www.coventry-house.hu »E-mail: info@coventry-house.hu »

Forrás: Coventry House Nyelviskola Szerkesztette: Turai Tímea