Tudományos Ismeretterjesztő Társulat

nyelvtanfolyam, nyelvtanulás

Vizsga bemutatása:

angol általános, egynyelvű (The European Language Certificates, 2000.05.08.)

német általános, egynyelvű (The European Language Certificates, 2003.05.26.)

Az Európai Nyelvvizsga Bizonyítvány a frankfurti székhelyű WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH kizárólagos fejlesztése.A WBT-t 1998-ban a Német Népfőiskolák Egyesülete alapította.

Az Európa szerte található 3000 vizsgahely közül 49 Magyarországon működik.

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat már tíz éve foglalkozik TELC típusú nyelvvizsgákkal és nyelvtanfolyamokkal.Vizsgázni angol, német, olasz és francia nyelvekből lehet az angol nyelvvizsga 2001 óta, a német nyelvvizsga 2003 tavasza óta államilag akkreditált, így érettségihez, felvételihez, diplomakiadáshoz és munkavállaláshoz egyaránt felhasználható.

A hatályos magyar törvények értelmében az akkreditált nyelvvizsgák és tanfolyamok tárgyi adómentességet élveznek. Ezen kívül az Európai Nyelvvizsga Bizonyítvány az Európai Unió 14 országában és 8 közép-európai országban elfogadott nemzetközi nyelvvizsga, melyet továbbtanuláshoz és munkavállaláshoz egyaránt elfogadnak.

Mind a nyelvtanfolyam, mind a nyelvvizsga a praktikus és a kreatív tudást helyezi előtérbe a passzív lexikális tudással szemben.

A tanfolyami anyagok és a vizsgakérdések is szorosan a mindennapi életszituációkhoz kötődnek, biztosítva ezzel az elsajátított tudás hasznosságát és felhasználhatóságát

A tanárok és vizsgáztatók rendszeres, magas színvonalú, a frankfurti központ által szervezett továbbképzéseken vesznek rész.

Szintbesorolás:Középfok Nemzetközi Magyar államilag elismert

90-100% 1 Középfokú, C típusú

80-90% 2 Középfokú, C típusú

70-80% 3 Alapfokú, C típusú

60-70% 4 Alapfokú, C típusú

Felsőfok Nemzetközi Magyar államilag elismert

90-100% A Felsőfokú, C típusú 80-90% A Felsőfokú, C típusú

70-80% B Középfokú, C típusú

60-70% C Középfokú, C típusú

A vizsga részei: A nyelvvizsga írásbeli és szóbeli részből áll, C típusú (komplex) bizonyítványt ad.

A vizsgát korlátlan alkalommal meg lehet ismételni. Írásbeli vagy szóbeli részvizsga ismételhető egy naptári év végéig, ebben az esetben az új eredményeket vesszük figyelembe visszavonhatatlanul.

Minden ismétlésnél a teljes vizsgadíj fizetendő.

A középfokú egynyelvű vizsga tartalma: Írásbeli:

1. olvasott szöveg értése (max. pontszám: 75)

2. nyelvtani teszt (max. pontszám: 30) időtartam: 90 perc

3. hallott szöveg értése (magnóról) (max. pontszám: 75) - időtartam 30 perc

4. levélírás (irányított fogalmazás) (max. pontszám: 45) - időtartam: 30 perc

Írásbeli részvizsga összes elérhető pontszáma: 225

Szóbeli: A szóbeli vizsga párbeszédes formában zajlik két vizsgázó között

1. kapcsolatfelvétel (max. pontszám: 15)

2. téma alapú beszélgetés képek alapján (max. pontszám: 30)

3. szituációs gyakorlat (max. pontszám: 30) időtartam: kb. 15 perc

Szóbeli részvizsga összes elérhető pontszáma: 75

Kétnyelvűsítés:

1. fordítás angolról magyarra (max. pontszám: 17)

2. fordítás magyarról angolra (max. pontszám: 15)

időtartam: 120 perc

A felsőfokú vizsga tartalma:

Írásbeli:1. levélírás (max. pontszám: 72) - időtartam: 60 perc

2. nyelvtani teszt:

-60 db C-teszt(max. pontszám: 24)

-10 db Cloze-teszt (max. pontszám: 6)

időtartam: 30 perc3. hallás utáni szöveg értése vagy olvasás utáni szöveg értése (max. pontszám: 30)

- időtartam 30 perc

Írásbeli részvizsga összes elérhető pontszáma: 132

Szóbeli:1. csoportos vizsga: egy megadott témával kapcsolatos párbeszéd és egyéni vélemények kifejtése

- időtartam: 15 perc

2. egyéni vizsga

a., szimulált telefonbeszélgetés vagy memorizáló feladat (szerepjáték) (időtartam: 5 perc) b., beszélgetés adott témáról (időtartam: 5 perc)

Szóbeli részvizsga összes elérhető pontszáma: 44

Kétnyelvűsítés: 1. fordítás angolról magyarra (max. pontszám: 17)

2. fordítás magyarról angolra (max. pontszám: 17)

időtartam: 120 perc

Akkreditált vizsgaközpont neve: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat(akkreditált nyelvvizsga hely, az akkreditáció dátuma: 2000.05.08.)

Cím: 1088 Budapest, Bródy S. u. 16.Telefon: (1) 483-2540 Fax: (1) 483-2549 Web cím: http://www.telc.hu »E-mail: telc@telc.hu »

Forrás: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Szerkesztette: Turai Tímea