Nagy felelősség, szép eredmények - a felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló

felnőttképzés, OKJ, szakmakereső, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

-          Meg kell különböztetnünk az egészségügy területén, az utóbbi húsz  esztendőben létrejött intézményes oktatási formákat – mondja Kiss Enikő, az általános ápolói ismeretek tanára. Régen a szakközépiskolákban folyt a tanítás, aztán. a rendszerváltással egy időben főiskolai keretek között is elindították a diplomás ápolói szakot,  tíz évvel ezelőtt pedig Pécsett, majd Budapesten is megkezdődött az egyetemi okleveles ápolóképzés.

Jelenleg a különféle tanfolyamokon történő oktatások tananyagai, főbb vonalakban, nem különböznek ezektől, másrészt pedig, képzési formától és jellegtől függően bizonyos könnyítéseket tartalmaznak. A legfontosabb minden esetben az, hogy az, aki ebben a hivatásban szeretné magát kipróbálni, megfelelő jártasságot kell hogy szerezzen az általános ápolói tevékenységekkel kapcsolatos tantárgyakban, elméleti és gyakorlati szempontból egyaránt.

Széles körű tudás

Az általános ápolói oklevél megszerzése kitartást kívánó feladat, mivel a  képzés célja sokirányú és elég alaposnak mondható. Először is szükséges hozzá egy érettségi és egy adag hivatástudat, az utóbbi nélkül ugyanis nem megy a dolog. A jövendő ápoló kezdeti legfontosabb feladatai közé tartozik  az alaptudományok és az egészségügyhöz köthető társadalomtudományok elsajátítása. Ezek mellett egy speciális, teljes idejű szakmai gyakorlati képzésben kell részt vennie, ami magában foglalja  a 3 éves vagy 4600 órás elméleti oktatást.

Ez utóbbi a következő területekre terjed ki: Általános orvostan és szakorvosi tantárgyak, általános sebészet és szaksebészet, gyermekgondozás és gyermekgyógyászat, terhes- és csecsemőgondozás. Mindezek mellett a jövendő ápolónak tisztában kell lennie a lelki egészségvédelem és pszichiátria alapfogalmaival, hiszen a későbbi gyakorlat során elsősorban ő az, aki vigasztalást tud nyújtani minden téren a beteg embereknek. Külön speciális tantárgyakként oktatják még az idősgondozást, vagyis a geriátriát, illetve a házi betegápolással kapcsolatos tudnivalókat. Az egészhez pedig hozzátartozik még az egészségügyben kötelező etikai szabályzat, valamint az ápolói tevékenység általános elveinek megfelelő ismerete.

Elhelyezkedés – pályaelhagyások

-          Munkám során természetesen vigaszt is kell nyújtanom – mondja László Katalin, aki több mint nyolc esztendeje dolgozik ezen a pályán. A tevékenységünk sohasem monoton, bár az is igaz, nem megfelelő hozzáállással el lehet benne fásulni, mivel rengeteg beteg, szenvedő emberrel találkozunk.

A fő probléma persze a fizetés, és azt hiszem leginkább emiatt nálunk az egyik legmagasabb a pályaelhagyók száma.” Valójában a kezdő  ápoló fizetése hivatalosan alig éri el a bruttó 95-100 ezer forintot. Persze van lehetőség a magán betegápolásra is, valamelyik magánintézetben vagy otthonápolási szolgálatnál. Csakhogy a magánintézmények árai a legtöbb ember számára nem igazán megfizethetőek, így mellékkeresetként az esetek többségében marad az otthonápolás, amivel kiegészíthető ez az igen alacsony fizetés.

A napi munkába nem lehet beleunni

-  Maga a munka változatos – folytatja László Katalin – hogy erről is beszéljünk végre, és ne csak a problémákról. Egy személyben mentőangyalnak és jó pszichológusnak kell lenni, mindenképpen szükséges megtalálni a megfelelő hangot a betegekkel és a hozzátartozóikkal. A mi feladatunk a vizsgálatra való felkészítés, a szak és mellékápolások sorrendjének meghatározása, a gyógyszerelés és az asszisztálás is. Mindez természetesen rengeteg dokumentációval is együtt jár, és elsősorban a mi munkánk része az egészségnevelésre való felkészítés illetve a rehabilitáció.

Én mindezt két műszakban teszem, napi több mint nyolc órában, amelyet mi le is dolgozunk mert általában rengeteg a tennivaló. Felkészültünk, hogy az ápolási célokat a kezelés során minden esetben képesek legyünk meghatározni. Fontos, hogy ezek a célok teljes mértékben reálisak legyenek, mivel ezek  fogják meghatározni, hogy milyen beavatkozásokat kell választanunk. Az ápolás céljainak a prevencióra és a rehabilitációra is ki kell terjedniük. A meghatározás időpontja és a célok elérésének időpontja közötti időszakot vizsgálva az ápolási célok lehetnek - rövid távúak, ami egy-három napot jelent, középtávúak, három nap és egy hónapon belül, illetve  hosszú távúak, az egy hónapon túlmenő időtartamú esetek.

Nyugat-Európában keresettek

- Számomra ez sosem volt kérdés – mondja Szegő Éva, aki jelenleg még tanul. Hogy őszinte legyek, szerencsésnek tarthatom magam, mivel megvan az anyagi hátterem, és én hivatástudatból űzhetem majd ezt a szép foglalkozást. Ha a körülményeim nem volnának biztosítva, és esetleg még albérletet is kéne fizetnem, azt hiszem azt már nem tudnám csinálni. Azért az se búsuljon, aki úgy érzi hogy hiába végzi el az általános ápolói képzést: Nyugat Európában ugyanis igen keresettek vagyunk, és nem kell mondanom, a fizetések sokszorosai az itthoniaknak.

Felelősségteljes és izgalmas feladatok

Kicsit talán baljósan hangzik az a fogalom hogy aneszteziológus, aki valami olyan helyiségben dolgozik, ahol nem tanácsos óvatlanul tartózkodni, hiszen munkája során al­ta­tó­ és léle­gez­te­tő ké­szü­lé­ke­k veszik körül, a polcokon körben meg ismeretlen eredetű fiolák rejtenek különleges narkotikumokat.

-  A helyzet természetesen nem ilyen félelmetes – mondja Orosz Borbála – aneszteziológiai szakápoló. Az altatóorvosok, munkájuk következtében az egészségügy egyik legjobban felkészült és leghumánusabb társasága, mi, szakápolók, pedig segítünk nekik, hogy felelősségteljes munkájukat a legjobban végezzék.”

Aki felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló szeretne lenni,  az általános ápolói képzés megszerzése után, egy-másfél éves tanfolyamon tanulhatja meg a szakma fogásait. A többi pedig élesben folytatott gyakorlati képzés, ahol valóban minden pillanatnak szinte életbevágóan fontos szerepe van.  A jövendő szakember munkája során részt vesz a betegek megfigyelésében és úgynevezett monitorizálást végez, ami olyan mint a röntgenezés, csakhogy itt a beteg légzésfigyeléséről van szó elsősorban. Természetesen neki kell ellenőriznie a gyógyszerek meglétét az  ál­ta­lá­nos ér­zés­te­le­ní­tés­hez, leleteket  értékel és válogat, és tisztában van az orvosi narkózishoz szükséges folyamatok és eszközök minden tudnivalóival, amely nem csekély ismeretanyagot feltételez.

- A mi feladatunk elég speciális és felelősséggel teli, talán ettől olyan izgalmas – mondja Orosz Borbála. A munka közben valóban mély betekintést nyerhetünk az emberi szervezet működésébe és fenntartó erőinek világába, a sokszor sokkos, eszméletlen állapotú betegek esetében, akik műtét után szinte valóban egy új életre ébrednek.

PG