Ismeri a családok életét – a körzeti közösségi ápoló

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

  • Meg kell különböztetnünk az egészségügy területén, az utóbbi húsz  esztendőben létrejött intézményes oktatási formákat – mondja Kiss Enikő, az általános ápolói ismeretek tanára. Régen a szakközépiskolákban folyt a tanítás, aztán a rendszerváltással egy időben főiskolai keretek között is elindították a diplomás ápolói szakot, tív évvel ezelőtt pedig Pécsett, majd Budapesten is megkezdődött az egyetemi okleveles ápolóképzés. Jelenleg a különféle tanfolyamokon történő oktatások tananyagai, főbb vonalakban, nem különböznek ezektől, másrészt pedig, képzési formától és jellegtől függően bizonyos könnyítéseket tartalmaznak. A legfontosabb minden esetben az, hogy az, aki ebben a hivatásban szeretné magát kipróbálni, megfelelő jártasságot kell hogy szerezzen az általános ápolói tevékenységekkel kapcsolatos tantárgyakban, elméleti és gyakorlati szempontból egyaránt.   Széles körű tudás Az általános ápolói oklevél megszerzése kitartást kívánó feladat, mivel a  képzés célja sokirányú és elég alaposnak mondható. Először is szükséges hozzá egy érettségi és egy adag hivatástudat, az utóbbi nélkül ugyanis nem megy a dolog. A jövendő ápoló kezdeti legfontosabb feladatai közé tartozik  az alaptudományok és az egészségügyhöz köthető társadalomtudományok elsajátítása. Ezek mellett egy speciális, teljes idejű szakmai gyakorlati képzésben kell részt vennie, ami magában foglalja  a 3 éves vagy 4600 órás elméleti oktatást. Ez utóbbi a következő területekre terjed ki: Általános orvostan és szakorvosi tantárgyak, általános sebészet és szaksebészet, gyermekgondozás és gyermekgyógyászat, terhes- és csecsemőgondozás. Mindezek mellett a jövendő ápolónak tisztában kell lennie a lelki egészségvédelem és pszichiátria alapfogalmaival, hiszen a későbbi gyakorlat során elsősorban ő az, aki vigasztalást tud nyújtani minden téren a beteg embereknek. Külön speciális tantárgyakként oktatják még az idősgondozást, vagyis a geriátriát, illetve a házi betegápolással kapcsolatos tudnivalókat. Az egészhez pedig hozzátartozik még az egészségügyben kötelező etikai szabályzat, valamint az ápolói tevékenység általános elveinek megfelelő ismerete.   Elhelyezkedés – pályaelhagyások -          Munkám során természetesen vigaszt is kell nyújtanom – mondja László Katalin, aki több mint nyolc esztendeje dolgozik ezen a pályán. A tevékenységünk sohasem monoton, bár az is igaz, nem megfelelő hozzáállással el lehet benne fásulni, mivel rengeteg beteg, szenvedő emberrel találkozunk. A fő probléma persze a fizetés, és azt hiszem leginkább emiatt nálunk az egyik legmagasabb a pályaelhagyók száma.” Valójában a kezdő  ápoló fizetése hivatalosan alig éri el a bruttó 95-100 ezer forintot. Persze van lehetőség a magán betegápolásra is, valamelyik magánintézetben vagy otthonápolási szolgálatnál. Csakhogy a magánintézmények árai a legtöbb ember számára nem igazán megfizethetőek, így mellékkeresetként az esetek többségében marad az otthonápolás, amivel kiegészíthető ez az igen alacsony fizetés.   A napi munkába nem lehet beleunni -          Maga a munka tehát elég változatos – folytatja László Katalin – hogy erről is beszéljünk végre, és ne csak a problémákról. Egyszemélyben mentőangyalnak és jó pszichológusnak kell lenni, mindenképpen szükséges megtalálni a megfelelő hangot a betegekkel és a hozzátartozóikkal. A mi feladatunk a vizsgálatra való felkészítés, a szak és mellékápolások sorrendjének meghatározása, a gyógyszerelés és az asszisztálás is. Mindez természetesen rengeteg dokumentációval is együtt jár, és elsősorban a mi munkánk része az egészségnevelésre való felkészítés illetve a rehabilitáció. Én mindezt két műszakban teszem, napi több mint nyolc órában, amelyet mi le is dolgozunk mert általában rengeteg a tennivaló. Felkészültünk, hogy az ápolási célokat a kezelés során minden esetben képesek legyünk meghatározni. Fontos, hogy ezek a célok teljes mértékben reálisak legyenek, mivel ezek  fogják meghatározni, hogy milyen beavatkozásokat kell választanunk. Az ápolás céljainak a prevencióra és a rehabilitációra is ki kell terjedniük. A meghatározás időpontja és a célok elérésének időpontja közötti időszakot vizsgálva az ápolási célok lehetnek - rövid távúak, ami egy-három napot jelent, középtávúak, három nap és egy hónapon belül, illetve  hosszú távúak, az egy hónapon túlmenő időtartamú esetek.   Nyugat-Európában keresettek -          Számomra ez sosem volt kérdés – mondja Szegő Éva, aki jelenleg még tanul. Hogy őszinte legyek, szerencsésnek tarthatom magam, mivel megvan az anyagi hátterem, és én hivatástudatból űzhetem majd ezt a szép foglalkozást. Ha a körülményeim nem volnának biztosítva, és esetleg még albérletet is kéne fizetnem, azt hiszem azt már nem tudnám csinálni. Azért az se búsuljon, aki úgy érzi hogy hiába végzi el az általános ápolói képzést: Nyugat Európában ugyanis igen keresettek vagyunk, és nem kell mondanom, a fizetések sokszorosai az itthoniaknak. Remélhetően lassan itthon is javul a helyzet.                                                Különböző élethelyzetekben segítenek -          Figyelemmel kísérem a váróban várakozókat, hogy el tudjam látni az esetleges  sürgős ellátást igénylő beteget az orvos megérkezéséig – mondja Sáfár Ilona, aki egy kisebb településen körzeti közösségi ápoló. Feladataink közé tartozik hogy kezelések közben is ellenőrizzük a várakozókat, nehogy  egy rosszul lévő beteg később kerüljön ellátásra. Vérnyomást mérek, EKG -t, vizeletvizsgálatot készítek, mozgáskorlátozott embereknél segítek a vetkőzésben és a vizsgálatok végzésében. Hozzám tartozik még, a rendelői munkák körében a krónikus betegeknek az injekció beadása, és a számítógépes dokumentáció. Gyakran előfordul hogy a beteget az otthonában keressük fel, ilyenkor szinte  „vendégnek” számítunk. Ebben az esetben meg kell szervezni a gyógyulás érdekében , hogy a lakásban a beteg kényelmének, biztonságának megfelelő esetleg bizonyos fokú átalakítások történjenek.   Előfordul, hogy a napi vizitek alkalmával betekintést nyerünk a család életébe, tudunk a felmerülő belső konfliktusokról is. Sokszor egy élet folyamán, különböző élethelyzetekben figyelemmel kísérhetjük az egészséges és a veszélyeztetett családokat, a kialakult betegséggel élőket.A lakáshoz kötött idős betegek ellátását a kisebb településeken nekünk, a körzeti ápolóknak kell ellátni. Ilyenkor segítséget jelenthet számunkra akár egy beteget felügyelő rokon vagy a szomszédasszony is. Sajnos kevés helyen működik teljes körű szociális ellátás, a meleg ételről viszont az önkormányzat gondoskodik. Gyakran szembesül a háziorvosi szolgálat azzal a problémával, hogy az idős embert, ha ellátásra szorul a szociális és egészségügyi intézetek nem veszik fel. Amikor a rokonainak sincs  megélhetési problémák miatt lehetősége a gondozására és az idősnek sincs pénze egy magánintézetre, ilyenkor nekünk kell lehetőleg minél sűrűbben útba ejteni az idős embereket és segíteni amit lehet, és amit tudunk.                                                            PG