Aki elbűvöli a fémet - a hegesztő

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

Gépészeti munka

- A hegesztés valójában a gépészeti munka egyik válfaja, elsősorban azonos, vagy eltérő típusú fémrészek egyesítésére használjuk, és ezzel együtt elhasználódott és sérült alkatrészeket javítunk, vagy újítunk fel vele – meséli Kornai Gusztáv, a szakma megbecsült képviselője. - Mivel igen balesetveszélyes foglalkozás, megfelelő védőruházatban lehet csak végezni, főleg az arcot és a kezet kell védenünk, és persze a ruházat többi része is különlegesen erős, hőálló anyagokból áll.

Dolgoztam már gyárakban, üzemekben, kinti terepen, műhelyekben. Mindenütt, a legkülönfélébb iparágakban alkalmaznak hegesztőket, csinálunk gépeket, kapukat, hidakat, csöveket és rengeteg hasonló dolgot, és persze az elektronika számtalan területén is foglalkoztatnak minket. Munkám többnyire helyhez kötött, nem folyamatos, de igen nagy pontosságot és koncentrációs készséget követel. A jó dolgozókat megbecsülik, pár év itthoni szakmunkás tevékenység után külföldön is el lehet helyezkedni, háromszor, négyszer akkora fizetéssel, ami helyenként ezerötszáz, kétezer Eurót is jelenthet, szóval van respektünk, azt hiszem.

Esetenként jó pénzért

Alapfokú iskolai végzettség elég ehhez a szakmához, betöltött tizennyolc év, és széleskörű orvosi vizsgálat, a tanfolyam körülbelül hetven százaléka gyakorlati oktatásból áll.

- A hegesztési munkák minden egyes fajtáját külön tanítjuk – mondja Izsák Kálmán oktató. Olyan fiúkat várunk ide, akiket érdekel a gépészet minden válfaja és szívesen dolgoznának kemény, de szép körülmények között, esetenként, ügyességüktől függően viszonylag jó pénzért. A kínálat nagy és a jelentkezők száma is általában elegendő szokott lenni. Anyagismeretet, technológiát, munkavédelmet, szabványokat, szakrajzot tanítunk a gyakorlat mellett. Kiemelném az általános gépészeti technológiai feladatokat, mert az nagyon fontos hogy mindenki megismerkedjen azokkal a munkatárgyakkal, amikhez hozzákapcsolódnak a hegesztési technikák különböző típusai is, hiszen tanfolyamaink hallgatóinak több-kevesebb gépészetei ismeretekkel is rendelkezniük kell.

Régen a szakmunkásképzés keretében három éves iskolák voltak, a mostani tanfolyamok általában kilencszáz órásak, ami csak a legszükségesebb tudnivalókat követeli meg, erre rengeteg gyakorlati képzést szoktunk ráépíteni.  A fogyóelektródás hegesztés elsajátítása során megismerkedünk az összetett kötőhegesztési feladatok végrehajtásával, a gázhegesztéssel, a bevonatelektródás kézi ívhegesztéssel. Munkavégzésünk sajátos jellegénél fogva, nagyon fontos számunkra, hogy a fiatalok tisztában legyenek az elsősegélynyújtás, a munkabiztonság és a környezetvédelem fogalmaival is. Ezeken kívül geometriai mérésekkel is foglalkozunk, fémek kézi és kisgépes átalakításával, és megtanítjuk hallgatóinkat a műszaki dokumentációk elkészítésére is.

Jó elhelyezkedési esélyek

- Azért jelentkeztem erre a képzésre, mert rengeteg terület felé el lehet helyezkedni – mondja Végh Pál hallgató. - A kézügyességem mindig is jó volt, érdekeltek a gépek, az elektrotechnikától a vasúti hidakig, és innen könnyű továbblépni a jövőben, úgy hogy hegesztőként kezdve, később más, gépészeti végzettséggel kapcsolatos papírokat is begyűjtsek. Fizikailag nem annyira megerőltető munka, mint amilyennek első pillantásra tűnik, de jól keresni vele csak akkor lehet, ha valaki nagyon precíz és rátermett. Azt hiszem, ezt a szakmát, házilag, könyvekből nagyon nehéz megtanulni, bár ismerek olyanokat a baráti körömből, akik ilyen módon próbálkoztak. Nálunk ismerni kell a hegesztés hőmérsékletét, segédanyagait, a végső szilárdságot, mert ezek nagyban függnek attól,hogy mivel mit  hegeszt az ember. Lánggal, védőgázzal és megfelelő szakismerettel illetve gyakorlattal már elfogadható munkát lehet végezni, és ezek ismeretét csak egy ilyen tanfolyamon sajátíthatja el az ember.

Gép-, alkatrészipar, közlekedés

Fogyóelektródás hegesztőkre, és általában ennek a szakmának minden válfajára nagy szükség lesz gépipar, a közlekedés, az alkatrészekkel foglalkozó ipar különféle területein a jövőben is, akik ezt tanulják, dolgozhatnak gyárakban, kis és nagy üzemekben, magánvállalkozóként, mindenkinek jó esélye van arra, hogy biztos megélhetést találjon magának itthon, vagy külföldön.

PG