Transzperszonális művészeti- és pszichoszintézis terapeuta Képzés - Mandala Szinkron Oktatási Központ

Budapest

Mandala Szinkron Oktatási Központ

1141 Budapest , Szugló utca 125/d Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

Oktatási Központunk és tanáraink hite és tapasztalata, hogy a transzperszonális pszichológia és módszerei a jövő pszichológiájának tekinthetők. Úgy gondoljuk, hogy az emberiségnek egy radikális belső átalakulásra van szüksége, egy magasabb szintű tudatosságra kell lépnie.

A transzperszonális pszichológia egyik alappillére a holotróp állapotok elérésnek lehetősége. A holotróp állapotok területén hosszú ideje tartó intenzív szisztematikus kutatás hatására levonhatjuk azt a következtetést, hogy talán egyetlen valódi reményünk az lehet, ha az emberiség gyökeres belső változáson megy át, és magasabb tudatszintre emelkedik. A transzperszonális pszichológia kutatja a holotróp állapotokban rejlő gyógyító és heurisztikus lehetőségeket. Ide tartozik a tudat teljes spektruma, a megszokott éberlét és álomjelenségektől különböző megváltozott állapotok. Ezeket a holotróp állapotokat, amelyeket a teljesség felé elmozduló állapotoknak is hívhatunk, ismerjük az ősi kultúrákból, ennek a módszernek a kidolgozására sok energiát fordítottak, mint például a rituális gyógyítás. Módosult tudatállapotok eléréshez vezető technikák: meditáció, relaxáció, művészetterápia, csakraterápia, autogéntréning, KIP, regressziós hipnózis és holotróp légzésterápia. Ezekkel a technikákkal a Tanulóink megismerkednek a képzés során.

A transzperszonális pszichológia elméletei között Roberto Assagioli pszichoszintézis elmélete kiemelkedő, ennek módszereit tanulják és saját élmény formájában használják fel fejlődésük érdekében Tanulóink. Ehhez az elmélethez szorosan tartoznak hozzá a művészetek. Assagioli elméletében többféle szintézis létezik. Ezeket a szinteket pszichológiai technikákkal és művészetterápiával tudjuk megvalósítani.

A pszichoszintézist hívhatjuk saját magunk kutatásának. Ha egy pillantást vetünk magára a koncepcióra, tisztában kell lennünk azzal, hogy a Tanulóink komoly gyakorlati munkában kell, hogy részt vegyenek, különböző módszerek és eljárások segítenek a pszichoszintézis megvalósításában. Az első feladat, hogy a Tanuló ismerje meg saját magát oly módon, hogy tisztába kell kerülnie azzal, ami benne van, a személyiség legalacsonyabb szintjétől a legmagasabb szintig. Nevezhetjük akár egy leltárnak, amit készítenünk kell, hogy jobban fel tudjuk tárni a belső világunkat, és különféle régióit. De nem elég felszínre hozni ezeket az elemeket, meg kell tanulni interpretálni és helyesen megérteni. A megértés tesz minket képessé arra, hogy helyesen közelítsük meg a problémákat, amelyeket meg kell oldanunk és különféle feladatokat, amelyek előttünk állnak. Roberto Assagioli pszichoszintézisét tudományos megközelítésben nevezhetjük transzperszonális fejlődésnek. Az Én belső keresése és megvalósítása lehetővé teszi, hogy a pszichikus érettség elérésnek esetében minden emberben aktivizálódjanak a látens dimenziók, vagyis a transzperszonális éppen az, ami túl van a közönséges tüneti tapasztaláson. Ezt nem úgy kell érteni, mint egy kevesek számára adott kivételes képességet, hanem mint egy felsőbbrendű minőségek tárházát, ami bárkinek a rendelkezésére áll. A pszichoszintézis elméletbe foglalja és hasznosítja az ember minden potencialitását, amely egy folytonosan létrejövő mikrokozmoszt képvisel, ami a neki lelket adó tudat felelősségére van bízva. Intézményünk a nálunk tanulóknak segítséget nyújt ennek az útnak a bejárásában. Lehetőséget biztosít a tudás megszerzésére, hogy képes legyen másoknak segíteni a fentiek megtapasztalásában.

Intézményünk hite, hogy transzperszonális terápiával csak az a terapeuta tud foglalkozni, aki maga is átélt transzperszonális élményeket, ez teszi hitelessé tevékenységét. A transzperszonális pszichológiát nyugodtan nevezhetjük művészetterápiának.

A Résztvevő a pszichoszintézis módszerét is felhasználva egy transzperszonális művészeti- és pszichoszintézis terapeuta, aki a jövő terapeutája, folyamatosan fejleszti személyiségét, bármely humán területen tanácsadó, fejlesztő, vagy a személyiség analízisére vonatkozó munkát tud végezni és csoportos tréneri munkát is. Magas szintű érzelmi világa, fejlett gondolkodása, tudattágító módszerek következtében egy érzelmileg fejlett, lelkileg és mentálisan egészséges, hiteles terapeutává teszi.