Innovatív parapszichológus Képzés - Mandala Szinkron Oktatási Központ

Budapest

Mandala Szinkron Oktatási Központ

1141 Budapest , Szugló utca 125/d Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

A parapszichológia képzés esetében Intézményünk magas szintű célokat tűzött ki.

Intézményünk ebben a képzésben is igyekszik a tudományosság területén maradni. A tudomány soha le nem záruló keresést jelent, nem pedig egyszer és mindenkorra igaz válaszokat. Az emberi természet mégis végső magyarázatokat akar.

Véleményünk szerint a tudomány ott kezdődik, ahol a tapasztalat nem vág egybe azzal, amit tudunk, vagy amiről úgy véljük, hogy tudjuk. Ilyen helyzetekből idővel megszületik egy magyarázó elmélet, amelynek feltevéseit ellenőrzött feltételek között tesztelni lehetne.

Oktatási Központunk amellett száll síkra, hogy a test és a lélek kölcsönösen hat egymásra, az út tehát nem egy, hanem két irányú.

Ma az egész világon a spiritualitás keresése zajlik, ennek tudományos megközelítésére törekszünk. A képzés folyamán igyekszünk beilleszteni a tudományos igényű parapszichológiát a pszichológia, a transzperszonális pszichológia és az alternatív terápiás módszerek közé. A transzperszonális pszichológiát az I. modul anyaga tartalmazza, ami természetesen komoly pszichológiai tanulmányokat feltételez, ezért az I. modulban a nagy terápiás iskolák és a pszichológia alapképzése történik.

A tantárgyak között fontos szerepe van a filozófiának és a valláspszichológiának, hogy a Résztvevők gondolkodását és tudását fejlessze. A para szó, vagy másnéven pszi jelenségek a normálishoz képest megváltozott tudatállapothoz köthetők. Kutatási területe a parapszichológiának a telepátia, a prekogníció, telekinézis, médiumi kutatások, halál közeli élmény, testen kívüli élmények és a reinkarnáció stb. Ezek a jelenségek részben magyarázhatók tudományos modellekkel. Feltételezhető, hogy ezen jelenségeknek olyan fizikai és spirituális hátterük van, amelyek megértéséhez vagy megközelítéséhez akár filozófiai paradigmaváltásra lehet szükség. Tárgyilagosan ismertetve a pszi észlelések, kutatások történetét és tudományos hátterét, Oktatási Központunk olyan elméleti és gyakorlati tudást kíván átadni, amelynek birtokában a Résztvevőink leginkább intuitíve képesek lesznek elválasztani a hibás következtetéseken, illúziókon alapuló téveszméket. A képzésünk célja gyakorlati.

A parapszichológus szó olyan pszichológust jelent, aki sokrétű szociális és szakmai kompetenciával rendelkezik és a parajelenségeket is kutatja, ehhez pedig alternatív technikák birtoklása mellett biztonságos jártassággal mozog a klasszikusnak mondott pszichológiai iskolák és a pszichoterápiás módszerek területén is. A holisztikus gyógyítás szempontját figyelembe véve elkerülhetetlen a komplementer medicina ismerete, amely máris kitűnő terapeutát mutat a pszichológia, a parapszichológia és a természetgyógyászat területén. Oktatási Központunk mottója, hogy segítő munkát csak az tud végezni, aki a testében és a lelkében is egészséges. Bármely terület a természetgyógyászat, a parapszichológia vagy a pszichológia területén elengedhetetlen a magas szintű önismeret és önfejlesztő munka. A képzésünk fele óraszámban gyakorlati munka, és fele óraszámban elméleti, amely használható tudást biztosít a Résztvevőinknek.

Oktatási Központunk innovatív parapszichológus alatt olyan gyakorlott szakembert képez, aki a komplementer medicinában, transzperszonális pszichológiában és a parapszichológiában is jártas. A képzés folyamán a Résztvevők személyisége fejlődik, különböző gyakorlatokkal, alternatív módszerekkel a rejtett képességeket is fejlesztjük, amelyek ezek után az élet sok területén pozitívan felhasználhatóak.

Intézményünk fontosnak tarja, hogy a képzésben végzett Tanuló önálló vállalkozóként tudjon munkát vállalni, hiszen a jövőben nem elhanyagolható az önfoglalkoztatás kérdése.

A nálunk tanuló barátaink ebből az érdekes tudáshalmazból reményeink szerint rengeteget fejlődnek, pozitív erővel és energiával töltődnek fel, és továbbra is azt fürkészik a világból, hogy “mi más létezik még”, és közben továbbra is tudnak szeretni és nevetni.

A képzés célja a jövő innovatív parapszichológusának képzése.