Segédmotoros kerékpár (M kategóriás) vezetői engedély

autósiskola

Segédmotoros kerékpár (&quot M&quot kategória) Az &quot M&quot kategória fogalma Nemzeti kategória. Olyan két-, három- vagy négykerekű jármű, amelyet 50 cm3-t meg nem haladó lökettérfogatú belső égésű motor vagy legfeljebb 4 kW teljesítményű egyéb motor hajt, tervezési végsebessége a 45 km/óránál nem nagyobb és saját tömege legfe  Milyen vezetői engedéllyel vezethető? (&quot M&quot ) Az &quot M&quot kategóriába tartozó jármű vezethető &quot M&quot (moped) és &quot TR&quot (trolibusz) nemzeti kategóriára, továbbá bármely nemzetközi kategóriára, alkategóriára, kombinált kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel. Nemzetközi kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel az &quot M&quot kategóriájú járműre vonatkozó vezetési jogosultság az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig áll fenn. Még milyen jármű vezetésére jogosít? (&quot M&quot ) Az &quot M&quot nemzeti kategóriára érvényesített vezetői engedély legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig, a 16. életév betöltése után jogosít kerti traktor vezetésére és állati erővel vont jármű hajtására is. Bármely nemzeti kategória csak belföldön történő járművezetésre jogosít. A tanfolyamra való felvétel feltételei (&quot M&quot ) Tanfolyamra az vehető fel, akia 14. éves életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel írni, olvasni tud. A tanfolyam tantárgyai (&quot M&quot ) Alapismeretek : 16 óra Közlekedési ismeretek A járművezetés elmélete A járművezetés gyakorlata : 10 óra Alapoktatás : 4 óra Főoktatás  6 óra Összesen: 26 óra Vizsgatárgyak (&quot M&quot ) Elmélet: közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga. Gyakorlat: járműkezelési gyakorlati vizsga, forgalmi gyakorlati vizsga. Vizsgadíjak (&quot M&quot ) Díjak  Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga  2.400 Ft   Járműkezelési gyakorlati vizsga  1.600 Ft   Forgalmi gyakorlati vizsga  1.600 Ft   Összesen  5.900 Ft   A pótvizsga díja megegyezik az alapvizsga díjával  A vizsgára bocsátás feltételei (&quot M&quot ) Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte 14 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek. Járműkezelési gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette 14 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek. Forgalmi gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki sikeres járműkezelési vizsgát tett a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette 14 éves, és a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.  Forrás: Közlekedési Főfelügyelet