Kisgyermekgondozó,- nevelő Képzés - FORBA Oktatási és Felnőttképzési Központ-ICMM KFT.

Debrecen

Szombatonként, Kismama kedvezmény, munkanélküli kedvezmény, tanfolyam

FORBA Felnőttképző - FORBA Oktatási és Felnőttképzési Központ-ICMM KFT.

4024 Debrecen , Wesselényi u. 6. Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

Kisgyermekgondozó,- nevelő FORBA Oktatási és Felnőttképzési Központ-ICMM KFT. Olyan emeltszintű kisgyermekgondozó és nevelő szakképesítésű szociális szakember kiképzése, aki a gyermekjóléti alapellátás bölcsődéiben, házi gyermekgondozói szolgálatában, családi napköziben látja el a 0-6 éves korúak gyermekgondozási-nevelési feladatait. Aki a kisgyermekek fejlesztése érdekében alkalmazza a korszerű pedagógiai, nevelési módszereket, holisztikus egészségügyi szemléletével figyelemmel kíséri a gyermekek pszichoszomatikus fejlődését. Kapcsolatot alakít ki a gyermeket nevelő családdal, együttműködik a szülőkkel és támogatja őket szülői szerepük megvalósításában. A képzés célja továbbá olyan kisgyermekgondozó és nevelő szakemberek képzése, akik – elméleti és gyakorlati felkészültségük kiaknázásával – ápolási gondozási feladatokat lát el. Szociális és gyermekvédelmi ügyeket intéz. Részt vesz a döntés-előkészítő munkában. Közreműködik a szolgáltatások megszervezésében, irányításában. A szociális munkás irányításával részfeladatokat lát el a szociális problémamegoldásban. Önállóan szociális segítő tevékenységet folytat. Baleset, vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegélyt nyújt. Szabadidős és rekreációs programokat szervez és vezet. Részt vesz a szociális munka adminisztrációjának kialakításában és működtetésében. Szakemberek irányításával rehabilitációs programokat valósít meg. Részt vesz a fogyatékosokat ellátó és rehabilitációs intézmények adminisztrációjának kialakításában és működtetésében. Prevenciós, egészségmegőrző, -fejlesztő, mentálhigiénés tevékenységet folytat és ilyen programokat szervez. Munkajellegű foglalkozásokat szervez. Közösségi és kistérségi társadalmi integrációt segítő tevékenységet végez. Felismeri az egyéni, csoportos és közösségi válsághelyzeteket, az elemi életfeltételek hiányát. Megbízás alapján érdekképviseleti tevékenységet végez.