Bírák oktatnak középiskolásokat

gimnázium, szakközépiskola, továbbtanulás

Jogi ismereteket oktatnak bírák középiskolásoknak a Nyitott Bíróság elnevezésű programban. A nyitó előadást Darák Péter, a Kúria elnöke tartotta.

A középiskolások osztályfőnöki órákon  a legalapvetőbb jogi ismeretekről hallhatnak előadást, többek között a hatalmi ágak elválasztásáról, az igazságszolgáltatás és a bíró függetlenségéről, a bírósági szervezetrendszerről, a hatásköri és illetékességi szabályokról, a legfontosabb jogágakról, a polgári, a büntető és a közigazgatási perrel kapcsolatos rendelkezésekről, a perbeli jogokról és kötelezettségekről.

Az előadásokon szó lesz a fiatalkorúak bűnözéséről, a fiatalkori áldozattá válásról, az internetes bűncselekményekről, a kábítószerrel visszaélésről, de a diákság jogainak és a munka világába való belépésnek a kérdéseiről is. A diákok a bíróságokon tárgyalásokat, ítélethirdetéseket láthatnak, akik elmúltak 18 évesek, azok büntetés-végrehajtási intézményekbe is ellátogathatnak.

A programban önkéntesen vehetnek részt mind a bírák, mind az iskolák. Az elmúlt hetekben 40 fővárosi oktatási intézmény, és 260 bíró és bírósági titkár jelentkezett. Országszerte a helyi sajátosságokat ismerő megyei törvényszékek szervezik az előadásokat. Van olyan iskola, ahol a  tanárok külön, nekik szóló speciális jogi felvilágosításra is igényt tartottak.

A tervek között szerepel, hogy később a tantervbe is beépüljenek a jogi alapismeretek, hiszen ma már a mindennapi élethez nélkülözhetetlen a polgári jog, a munkajog, a cégjog, a bank és biztosítási jog, vagy éppen szabálysértési jog elemi szintű tudása. Megtanulhatják a fiatalok , mit jelent tanúsítani valamit, mire kell figyelni ingatlan adásvételnél, szavatossági jogok érvényesítésénél, avagy mit követ el, aki akár csak szívességből más aláírását írja egy hivatalos iratra.

A program első előadását "Hogyan válhatunk jogtudatos állampolgárrá?" címmel Darák Péter tartotta a Lauder Javne gimnáziumban.

Az MTI nyomán