Környezetmérnöki Képzés - Eötvös József Főiskola

Baja

Államilag finanszírozott, Költségtérítéses, Nappali, Levelező

EJF - Eötvös József Főiskola

6500 Baja , Szegedi út 2. Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

A szak képzési célja:
Olyan korszerű természettudományos, ökológiai, műszaki, közgazdasági és menedzsment ismeretekkel rendelkező környezetmérnökök képzése, akik képesek kárelhárítási tevékenységet szervezni és irányítani. Szakmai ismereteik birtokában alkalmasak a meglévő környezeti ártalmak és károk csökkentésére, illetve megszüntetésére; a természeti erőforrások ésszerű felhasználására, hulladékszegény technológiák kialakításának, azok működtetésének önálló megoldására. Képesek technológiai megoldásokat kidolgozni a hulladékok újrahasznosítására, a veszélyes hulladékok ártalmatlanítására, általános ismeretekkel rendelkeznek a természet- és tájvédelem, a környezetpolitika területén, továbbá képesek mérnöki képzettségük és egy világnyelv ismerete birtokában hazai és külföldi szakemberekkel való kommunikációra és csapatmunkára.
Vízgazdálkodási szakirány
A szakirány hallgatói tanulmányaik során megismerik a folyószabályozás, az ár- és belvízmentesítés, a patakszabályozás és a vízmosáskötés létesítményeit, elsajátítják a sík- és dombvidéki vízrendezés mérnöki feladatainak ellátását szolgáló módszereket, valamint a mezőgazdasági vízhasznosítás eljárásait.
Víztisztítás-szennyvíztisztítás szakirány KORI 2
A szakirány hallgatói elsajátítják a vízellátás és a csatornázás szakterületének technológiai és a létesítmények, rendszerek üzemeltetésének gyakorlati ismereteit. Kiemelten kezeljük a víz- és szennyvíz-tisztítás kémiai- biológiai folyamatainak, valamint a szakma gyakorlásához nélkülözhetetlen gépészeti és irányítástechnikai alapoknak a megismertetését a hallgatókkal.