Gazdálkodási és menedzsment Képzés - Eötvös József Főiskola

Baja

Államilag finanszírozott, Költségtérítéses, Nappali, Levelező

EJF - Eötvös József Főiskola

6500 Baja , Szegedi út 2. Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

A képzés célja:
Olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági-, társadalomelméleti-, alkalmazott gazdaság- tudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére, valamint a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.
Az alapfokozat birtokában a gazdálkodási és menedzsment alapszakon végzettek ismerik:
a gazdálkodás alapfogalmait, fő összefüggéseit, a gazdálkodásra ható tényezőket;
az erőforrásokkal, a termelési tényezőkkel való gazdálkodás irányelveit, tervezési, elemzési, értékelési, lebonyolítási eszközeit, módszereit;
a gazdálkodási folyamatok irányításának, szervezésének és működtetésének alapelveit és módszereit,
a szervezetek és intézmények létrehozására, struktúrájuk, szervezeti magatartásuk kialakítására és változtatására vonatkozó alapelveket és módszereket.
Az alapfokozat megszerzése egyben jogosultságot is jelenthet a szakterülethez kapcsolódó mesterkurzuson való részvételre.