Hulladékválogató és -feldolgozó Képzés - Hidra Felnőttképző Központ Kft

Budapest

tanfolyam

Hidra Felnőttképző Központ Kft

1108 Budapest , Hamrat utca 208 Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

Feladatkör leírása
Ellenőrzi a betöltött hulladék tömörítését. Ellenőrzi a gépek működését és a biztonsági követelményeket. Ellenőrzi az egyéni és a kollektív védőeszközök meglétét és állapotát. Intézkedik a napi üzemvitelt gátló hibák azonnali megszüntetéséről. Elvégezteti a karbantartási feladatokat. Megszervezi saját és beosztottai munkáját. Betartja és betartatja a kapcsolódó környezetvédelmi előírásokat. Betartja a hatósági és vállalati előírásokat (engedélyek, technológia, monitoring). Gondoskodik a szükséges tárolóeszközök és területek rendelkezésre állásáról. Gondoskodik a veszélyforrások felderítéséről. Közreműködik a veszélyt jelentő hibák kijavításában. Kezeli a kialakult vészhelyzeteket, hatáskörének megfelelően intézkedik. Közreműködik a haváriák következményeinek felszámolásában. Ellenőrzi a beérkező hulladékokat (bemeneti regisztrálás). Szemrevételezi a beérkező hulladékot. Mintát vesz vagy vetet a beérkezett hulladékból. Hulladékgazdálkodási feladatokat lát el. Gondoskodik a hulladékok válogatásáról. Intézkedik a telepen lévő veszélyes hulladékok szakszerű gyűjtéséről és a begyűjtőnek történő átadásról. A tárolt anyag mennyiségének függvényében intézkedik a feldolgozásról (feldolgozási sorrend). Gondoskodik a másodnyersanyagok csomagolásáról. Betartja a technológiai, a szabvány és a vevői előírásokat. Ellenőrzi a feldolgozott hulladékok minőségét. Egyeztet az átvevővel az adott hulladék átvételéről. A feldolgozott mennyiség függvényében intézkedik a szállítóeszköz biztosításáról. Biztosítja a rakodáshoz szükséges eszközt és munkaerőt. Megszervezi a rakodási folyamatot, ellenőrzi a hulladék csomagolását. Az előírásoknak megfelelően mintákat vesz vagy vetet. Folyamatosan figyeli a telepi árukészletet. Ellenőrzi a gépnaplókat. Elvégzi a záráshoz szükséges feladatokat.

Részvétel feltétele
Nem igényel befejezett iskolai végzettséget,,
Betöltött 18. életév,
Egészségügyi alkalmasság

Modulok
1237-06 Hulladékválogató és -feldolgozó