Építőmérnöki Képzés - Eötvös József Főiskola

Baja

Államilag finanszírozott, Költségtérítéses, Nappali, Levelező

EJF - Eötvös József Főiskola

6500 Baja , Szegedi út 2. Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

A szak képzési célja:
Felkészült, nyelvtudással rendelkező építőmérnökök képzése, akik alkalmasak építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására, a képzésnek megfelelő tervezési és egyszerűbb fejlesztési feladatok önálló megoldására és bonyolultabb tervezési munkákban való közreműködésre.
Területi vízgazdálkodás szakirány EPITO2
A szakirány hallgatói tanulmányaik során megismerkednek a folyószabályozás, az ár- és belvízmentesítés, a patakszabályozás és a vízmosáskötés műtárgyaival, elsajátítják a sík- és dombvidéki vízrendezés mérnöki feladatainak ellátását szolgáló módszereket, valamint a mezőgazdasági vízhasznosítás természet harmonikus eljárásait.
Vízellátás-csatornázás szakirány
A vízellátás és a csatornázás szakterületén nagy jelentősége van a tisztítási technológiák, a létesítmények és rendszerek üzemeltetésére vonatkozó ismereteknek. Lényeges szerepet kap az oktatásban a víz- és szennyvíz-tisztítás kémiai- biológiai folyamatainak, valamint a szakma gyakorlásához nélkülözhetetlen gépészeti és irányítástechnikai alapoknak a megismertetése a hallgatókkal.