Épí­tő- és anyag­moz­ga­tó gép ke­ze­lő­je (tar­gon­ca­ve­ze­tő) Képzés - APAVE Magyarország Kft.

Debrecen, Miskolc, Pécs

Szombatonként, Kismama kedvezmény, tanfolyam

APAVE - APAVE Magyarország Kft.

1143 Budapest , Semsey Andor u. 25. Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

Épí­tő- és anyag­moz­ga­tó gép ke­ze­lő­je (tar­gon­ca­ve­ze­tő) APAVE Magyarország Kft. Nyilvántartásba vételi szám: E-000663/2014/A006
Azonosító: OKJ 32 582 02

A kép­zés cél­ja, ál­la­mi­lag el­is­mert (OKJ-s) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (targoncavezető) bi­zo­nyít­vány meg­szer­zé­se.

Az OKJ-s bizonyítvány megszerzését követően, kü­lön tan­fo­lyam­mal a ha­tó­sá­gi vizs­ga is el­vé­gez­he­tő a jogosítvány megszerzése céljából, önjáró emelőberendezésekre.