Nemzetközi HR Menedzsment Képzés - Samling Kft. HR, Munkajog képzések

Budapest

tanfolyam

Samling Kft. HR, Munkajog képzések

1124 Budapest , Németvölgyi út 64. Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

A kiscsoportos, gyakorlatorientált képzést ajánljuk HR területén dolgozó munkatársaknak és vezetőknek egyaránt, akik modernizálni, frissíteni szeretnék szakmai tudásukat. Kösse össze a HR elméletet a HR gyakorlatával, közben pedig építsen kapcsolatot, és cseréljen tapasztalatot a résztvevőkkel!

A képzés folyamán a hallgatók az elméleti alapvetést követően kiscsoportos munkát végeznek, melyen esettanulmányokat dolgoznak fel. A teamek prezentálják elgondolásaikat, melyekre a többiek reflektálhatnak, így kialakul egy közös diskurzus, amely az önálló problémamegoldás és a kritikai gondolkodás fejlesztését hivatott elősegíteni. Tesztek és szerepjátékok is helyet kapnak a tréningen, melyek a szakmai önismeretet, mint kulcskompetenciát is fejlesztik.

A hallgatók a képzés elvégzése után

• tisztábban látják az összefüggéseket az emberek viselkedése és a szervezeti viselkedés között

• megértik a vállalati kultúra lényegét és felismerik mindennapi megjelenési formáit, illetve hatásait az emberek munkavégzésére. Felismerik az emberi erőforrás különbözőségéből adódó előnyöket, és képesek lesznek ezeket vállalati versenyelőnnyé kovácsolni.

• felismerik a különböző típusú csoport dinamikákat és képesek lesznek ezeket szakszerűen kezelni

• a választható technikák szélesebb választékával rendelkeznek és képesek lesznek ezeket tudatosan megválasztani és használni

• megszerzik a HR munkát befolyásoló stratégiai döntések elemzéséhez szükséges ismereteket. Az elemzések alapján képesek lesznek kritikai észrevételeket tenni a döntésekre vonatkozóan és eredményesen képviselhetik a HR álláspontját;

• rálátást szereznek a 21. században vázolható HR stratégiákra, tudatosítják a vállalati és a HR stratégia összetartozását és eredményesen képviselhetik a HR álláspontját. Hatékonyan támogathatják a vállalati célok megvalósulását.

• képessé válnak a folyamatosan változó vállalati környezetben a leghatékonyabb stratégiák és a legcélravezetőbb munkamódszerek kiválasztására és azok eredményes alkalmazására

• képessé válnak végigvinni a toborzás, kiválasztás folyamatát a szervezeti igények felmérésétől a legalkalmasabb jelöltek munkába állításáig. Alkalmazni tudják a különböző típusú kiválasztási teszteket. Képessé válnak megtalálni a legcélravezetőbb eszközöket, csatornákat és folyamatokat az állomány szakszerű feltöltéséhez.

• képesek lesznek a munkakörökhöz, illetve a személyekhez rendelt kompetenciák összevetésére, és a vállalati célokhoz rendelésére. Bemeneti adatokat tudnak szolgáltatni a komplex fejlesztéshez, karriermenedzseléshez.

• képesek lesznek rendszerben gondolkodni és a fejlesztést, mint a HR eszköztár részét alkalmazni.
A teljesítménymenedzsment általszolgáltatott adatok birtokában és a vállalati célok ismeretében tudatosan irányíthatják a fejlesztés folyamatát. Ki tudják mutatni a fejlesztések fontosságát és megtérülését.

• képesek lesznek élére állni és kézben tartani a vállalatban lezajló jelentős változásoknak. Felismerik, mikor jön el a szervezet életében változtatás ideje, tisztában lesznek a folyamat lépéseivel, kezelni tudják a munkatársak reagálásait és képesek lesznek végigmenedzselni a teljes változási folyamatot.

Tematika
Bevezetés a szervezeti viselkedés és a menedzsment alapjaiba
A kulturális környezet és a vállalati viselkedés szinergiája, a vállalati kultúra modelljei
Magas teljesítményű csoportok kialakítása és motivációja
A csoportközi viszonyok menedzselése és a hatékony tárgyalás
A HR gyakorlati alapjainak a tisztázása
A HR belső szolgáltatásainak rendszere
Nemzetközi HR menedzsment trendek
HR stratégia keretei a 21. században
Toborzás, kiválasztás
Teljesítménymenedzsment
Fejlesztés
Változásmenedzsment a HR hatékonyságának fejlesztése érdekében
Részletes tematika: http://www.samling.hu/_user/browser/File/HR%20menedzsment/tematika_hrm.pdf

8% A www.samling.hu-n regisztrált ügyfeleknek (A kedvezmény igénybevételéhez bejelentkezés szükséges)
10% Főkönyvelő vagy TB klubtag cég munkatársai
10% Magánszemély jelentkezőknek 10 % kedvezményt biztosítunk a képzés díjából
12% 2 fő vagy 2 különböző képzésre történő együttes jelentkezés esetén (Kérjük, hivatkozzon a megjegyzés rovatban a többi társrésztvevőre)
15% 3 vagy több fő, egy vagy akár több különböző képzésre történő együttes jelentkezése esetén (kérjük, hivatkozzon a megjegyzés rovatban a többi társrésztvevőre)

Kinek ajánljuk:
HR képzésünket jó szívvel ajánljuk a HR területén dolgozó vezetőknek és munkatársaknak, akik frissíteni, modernizálni szeretnék szakmai tudásukat. Hasznosnak tartjuk munkaerő szolgáltató vállalkozások vezetőinek és munkatársainak, továbbá mindazon vállalkozóknak, akik cégük HR tevékenységét önmaguk végzik.