Művészeti és médiafotográfus Képzés - TanfolyamOKJ.hu

Budapest

Egyéb szolgáltatások, Művészet, közmüvelődés, kommunikáció

TanfolyamOKJ.hu - TanfolyamOKJ.hu

, Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

Művészeti és médiafotográfus TanfolyamOKJ.hu MIÉRT JELENTKEZZ A MŰVÉSZETI ÉS MÉDIAFOTOGRÁFUS SZAKKÉPESÍTÉSRE?
==================================
Imádsz fotózni, és szeretnél a hobbidból megélni?
Szívesen elsajátítanád a profi fotózás alapjait?
Akkor jelentkezz a művészeti és médiafotográfus szakmai képzésre!

A vizualitás korunk és valószínűleg a jövő legfontosabb kommunikációs formája. Rendkívüli fontosságú, hogy minél többen értsék és beszéljék ezt a nyelvet.

A jövő információs rendszerei, a távközlés, a közösségi média, a reklám- és játékipar, az okos hálózatok és eszközök a jól felkészült, innovatív, álló-és mozgóképi ismeretekkel és tudással rendelkező szakemberek munkáját igénylik.

A középfokú művészeti-és médiafotográfus képzésben az álló-és mozgóképi képi médium, a vizuális kommunikáció egyéb formái, rajzi, művészettörténeti képzés egymást kiegészítve jelenik meg, melynek hatására a művészeti- és médiafotográfus szakemberek a művészeti egyetemeken való továbbtanulásra és a szakmai munkában a jövő kihívásainak való megfelelésre egyaránt felkészültekké válnak.


MIT CSINÁL EGY MŰVÉSZETI ÉS MÉDIAFOTOGRÁFUS?
==============================================
A művészeti és médiafotográfus olyan alkotó, aki szakmai tudásának: a fotográfia technikai és formanyelvi alapjai terén szerzett ismeretének birtokában képes érzéseit, gondolatait, véleményét a fotográfia és egyéb képrögzítésre alkalmas eszközök segítségével kifejezni.

Felhasználja a hagyományos és digitális forráskutatás, az etikus és kritikus információ-és inspirációgyűjtés lehetőségeit. A fotográfia és más képrögzítő technikák történetéről, elméleteiről és tendenciáiról szerzett ismeretei hozzásegítik ahhoz, hogy saját ötleteit vagy a megrendelő igényeit önálló koncepció kialakításával, tervezői gondolkodásmóddal, kreatív hozzáállással, magas szakmai színvonalon valósítsa meg.

Képes tájékozódni a szakma legújabb törekvéseiről, a fotográfiai és egyéb audiovizuális nyelvi és technikai eszközök és eljárások változásáról. Folyamatosan bővülő ismereteit alkotói és alkalmazott munkájában az álló- és mozgóképi műfajok különböző területein egyaránt helyesen alkalmazza.

Ismeri a piaci elvárásokat, a társadalmat foglalkoztató kérdésekre való reflektálás különböző módjait. Tisztában van a prezentációs, installációs, archiválási lehetőségekkel és módszerekkel. A művészeti és médiafotográfus tanulmányai során alapos szakmai, művészi és művészettörténeti ismereteket sajátít el.


A MŰVÉSZETI ÉS MÉDIAFOTOGRÁFUS SZAKKÉPESÍTÉSSEL RENDELKEZŐ KÉPES:
====================================================================
• információ és anyaggyűjtést végezni, terveket, vázlatokat, költségvetést készíteni
• a feladat értelmezésére, a munkafolyamat megtervezésére, azok különböző képalkotó eszközökkel való kivitelezésére
• alkotói és alkalmazott, álló és időalapú művek létrehozására, feladatok megoldására
• tudatosan és kreatívan használni álló- és mozgókép feldolgozó programokat
• archiválni, katalogizálni
• tipográfiát tervezni
• prezentálni
• nyomdai előkészítést végezni
• internetes megjelenést tervezni
• önállóan és csoportban dolgozni


A MŰVÉSZETI ÉS MÉDIAFOTOGRÁFUS SZAKMAI KÉPZÉS MODULJAI:
=========================================================
• Művészetelmélet és ábrázolás
• Tervezés és technológia
• Szakmai kommunikáció
• Fotó és multimédia