Dajka Képzés - TanfolyamOKJ.hu

Baja, Balassagyarmat, Budapest, Békéscsaba, Celldömölk, Debrecen, Dunaújváros, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Gyöngyös, Győr, Kaposvár, Kecskemét, Kiskunhalas, Komárom, Miskolc, Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Pápa, Pécs, Salgótarján, Siófok, Sopron, Szeged, Szekszárd, Szolnok, Szombathely, Székesfehérvár, Tata, Tatabánya, Veszprém, Zalaegerszeg

Oktatás

TanfolyamOKJ.hu - TanfolyamOKJ.hu

, Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

Dajka TanfolyamOKJ.hu MIÉRT JELENTKEZZ A DAJKA SZAKKÉPESÍTÉSRE?
======================
Imádod a gyerekeket?
Szívesen dolgoznál bölcsődékben és óvodákban?
Akkor jelentkezz a dajka szakmai képzésre!

A dajka bölcsődében, óvodában, gyermekotthonban dolgozó szakember. A gondozás és nevelés intézményeiben dolgozó pedagógusok és kisgyermeknevelők segítőtársa a gyermek nevelésében, gondozásában. A kisgyermekkorú és az óvodáskorú gyermek fejlődését egyebek között a velük foglalkozó szakemberek szakmai tudása, képzettségének minősége garantálja.

A kisgyermekkortól az óvodáskor végéig tartó fejlődési ívben kiemelkedő szerephez jutnak a ragaszkodási kapcsolatok, kötődési élmények. A dajka a visszatérő találkozások, az együttesen átélt élmények, a közösen végzett tevékenységek által válik érzelmileg fontos személlyé kisgyermekkorban és óvodáskorban.

E képesítés hivatott bővíteni azon szakemberek körét, mely a pedagógus és a kisgyermeknevelő mellett biztosítja a fejlődés személyi feltételeit és a családdal történő együttműködést.


MIT CSINÁL EGY DAJKA?
=====================
A dajka a bölcsődés és óvodáskorú gyermek gondozását, nevelését ellátó intézményben a felsőfokú végzettségű szakember irányításával végzi munkáját. Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el.

Ellátja a környezetgondozási és balesetmegelőzési teendőket.

Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett.


A DAJKA SZAKKÉPESÍTÉSSEL RENDELKEZŐ KÉPES:
========================================
• a személyi gondozási ismeretek alkalmazására
• higiénés szokások kialakításában az öntevékeny cselekvésre
• az étel előkészítésére, az étkezés higiénéjének megteremtésére a gyermek tevékenységének aktív segítésére
• a környezet gondozására, tisztántartására
• a gyermek tevékenységének aktív segítésére
• a munkavédelmi előírások betartására
• empátiára, toleranciára
• adekvát kommunikációra
• általános ismereteket speciális helyzetben alkalmazni
• a szakmai, etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére
• módszeres munkavégzésre
• differenciált bánásmódra
• segítségnyújtásra, rendezvények, programok szervezésében
• betartani a munkavédelmi és tűzrendészeti szabályokat
• szakemberekkel való együttműködésre