CNC programozás FANUC kompatibilis G kódos vezérlőre és Autodesk Inventor CAM alapismeretek – Marás modul Képzés - APAVE Magyarország Kft.

Budapest, Online

Hétköznap este, online képzés

APAVE - APAVE Magyarország Kft.

1143 Budapest , Semsey Andor u. 25. Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

CNC programozás FANUC kompatibilis G kódos vezérlőre és Autodesk Inventor CAM alapismeretek – Marás modul APAVE Magyarország Kft. A kép­zést si­ke­re­sen el­vég­ző ön­ál­ló­an el tud­ja vé­gez­ni a marási feladatok szá­mí­tó­gé­ppel segített gyártástervezését és az egyszerűbb alkatrészek CNC programját meg tudja írni G kódos programozással. Megismerkedik egy párbeszédes programozási felülettel (Heidenhain vezérlőn). Hasz­nál­ja a kor­sze­rű ter­ve­ző (CAM) szoft­ve­re­ket és az adott mű­sza­ki do­ku­men­tu­mok elő­írá­sa­i­nak meg­fe­le­lő gyár­tá­si prog­ramot ké­szí­t.ONLINE KURZUS (A használt szoftver angol nyelvű kezelőfelülettel rendelkezik!)

A képzés során a CNC programozás és CAM programozás egyszerre valósul meg. A már előzetesen megismert CAD programban elkészített alkatrész modelljével dolgozunk tovább. Meghatároztuk a műveleti sorrendet, szerszámot választunk online szerszámkatalógusokból, meghatároztuk a technológiai paramétereket a szerszám ajánlások alapján. Ezután az egyszerűbb 2D esztergálás és 2D marási feladatoknál elkészítjük a CNC programot kézi programozással, majd a CAM programba megtervezzük a megmunkálást, legeneráljuk a CNC programot és összevetjük az általunk írt programmal.