Autósiskolák

TUDTAD?

A járműtől függően más jelzetű és korhatárú engedélyt bocsátanak ki a hatóságok: például - a 16. életévtől A1-es kategória. Ha B-s engedélyt akarsz szerezni, 17 éves korod után tehetsz járműkezelési vizsgát. Mennyi idő alatt szerezheted meg az engedélyt? Ha B kategóriás engedélyt szeretnél, akkor neked a KRESZ tanfolyam 28 óra. Lehet, hogy extra órákra kell járnod, ha nincsenek előismereteid. Ezért nagyon fontos: figyelj arra, hogy mennyibe kerülnek a privát órák.

5 képzést találtunk. Módosítsd a keresési feltételeket! »
1. Téma, ami érdekel

Több témát is kiválaszthatsz, attól függ mi érdekel.

2. Város, ahol tanulnál

Válaszd ki a városokat, melyek elérhetők számodra.

3. Végzettséged, korod

Hogy olyat mutassunk, amire beiratkozhatsz!

4. Szűkítsd a képzéseket jellemzők szerint

A képzések több jellemzővel vannak ellátva. Szűkítsd tovább őket

Mun­ka­he­lyi el­ső­se­gély­nyúj­tó

Je­lent­ke­zé­si fel­té­te­lei: Is­ko­lai vég­zett­ség: nem igé­nyel be­fe­je­zett is­ko­lai vég­zett­sé­get Egész­ség­ügyi al­kal­mas­ság: nem szük­sé­ges Mindenkinek ajánljuk.

APQP-PPAP kép­zés

El­ső­sor­ban au­tó­ipa­ri be­szál­lí­tó vál­la­la­tok­nál dol­go­zó kü­lön­bö­ző szak­irá­nyú szak­em­be­rek­nek ajánl­juk. Kö­zép­is­ko­lai vég­zett­séggel már lehet jelentkezni.