Szociálisgondozó- és ápoló Képzés - FORBA Oktatási és Felnőttképzési Központ-ICMM KFT.

Debrecen

Hétköznap este, Szombatonként, Kismama kedvezmény, munkanélküli kedvezmény, tanfolyam

FORBA Felnőttképző - FORBA Oktatási és Felnőttképzési Központ-ICMM KFT.

4024 Debrecen , Wesselényi u. 6. Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

Szociálisgondozó- és ápoló FORBA Oktatási és Felnőttképzési Központ-ICMM KFT. A képzés célja olyan szociális gondozó és ápoló szakemberek képzése, akik – elméleti és gyakorlati felkészültségük kiaknázásával – ápolási gondozási feladatokat lát el. A szociális gondozó és ápoló részt vesz az idősellátás szükségleteinek és erőforrásainak felmérésében; értelmezi az emberi szükségleteket és a szükséglet-kielégítés hiányait. Információkat szerez és tájékoztatást nyújt a szociális és egészségügyi ellátásokról, a jogérvényesítés és jogorvoslat lehetőségeiről. Értelmezi a szociális és egészségügyi ellátásokhoz való hozzájutás feltételeit, és a szolgáltatást igénybe vevőknek segítséget nyújt azok megszerzésében. Ügyviteli és ügyirat-kezelési feladatokat lát el. Szociális és gyermekvédelmi ügyeket intéz. Részt vesz a döntés-előkészítő munkában. Közreműködik a szolgáltatások megszervezésében, irányításában. A szociális munkás irányításával részfeladatokat lát el a szociális problémamegoldásban. Önállóan szociális segítő tevékenységet folytat. Baleset, vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegélyt nyújt. Szabadidős és rekreációs programokat szervez és vezet. Részt vesz a szociális munka adminisztrációjának kialakításában és működtetésében. Szakemberek irányításával rehabilitációs programokat valósít meg. Részt vesz a fogyatékosokat ellátó és rehabilitációs intézmények adminisztrációjának kialakításában és működtetésében. Prevenciós, egészségmegőrző, -fejlesztő, mentálhigiénés tevékenységet folytat és ilyen programokat szervez. Munkajellegű foglalkozásokat szervez. Közösségi és kistérségi társadalmi integrációt segítő tevékenységet végez. Felismeri az egyéni, csoportos és közösségi válsághelyzeteket, az elemi életfeltételek hiányát. Megbízás alapján érdekképviseleti tevékenységet végez. Szükség esetén elkíséri a szolgáltatást igénybe vevőt a megfelelő intézménybe, szolgáltatóhoz. Közreműködik az előgondozási feladatok elvégzésében. A szociális ápoló és gondozó dolgozhat gyermek és felnőtt gondozási területen, ahol feladataik közé tartozik: a felnőttek illetve gyermekek nevelése, oktatása, gondozottak lelki és testi egészségének helyreállítása, megőrzése.