Projekt és portfolió menedzsment a HP PPMC használatával Képzés - Samling Kft

Budapest

Samling Kft

1124 Budapest , Németvölgyi út 64. Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

Célunk, hogy megismertessük a hallgatót a Projekt Portfolió Menedzsment (PPM) szabvánnyal és azt támogató informatikai megoldással.
A képzés során nemzetközileg elfogadott szabványok alapján kerül bemutatásra a Projekt Portfolió Menedzsment keretrendszer, amely megalapozza az oktatás második felében bemutatandó informatikai megoldást. A két modul szoros szinergiája adja a kurzus valódi értékét.
Az PPM eszköz bemutatásakor a releváns elméleti referencia hivatkozásával keltjük életre a tanultakat.


Képzésünk a több projektet párhuzamosan kezelő szervezetek kérdéseire ad választ:

A kínálkozó projekt lehetőségek közül melyeket valósítsuk meg?
Hogyan osszuk el hatékonyan az erőforrásainkat a projektek között?
Miért nem fejeződnek be nagy megtérülést ígérő projektek, miközben kevésbé jövedelmező, egyszerű projektek célba érnek?
Hogyan lehet az, hogy egy önmagában jó megtérülést ígérő projektet mégsem érdemes elindítani?
Miért nem alkalmazható ugyanaz a projekt menedzsment megközelítés több projekt összehangolásakor, mint egy projekt menedzselésekor?


A tanfolyam két egymásra épülő modulon keresztül tárja a hallgatók elé a projekt portfolió
menedzsment elméleti hátterét, és annak gyakorlati megvalósítását:
Projekt Portfolió Menedzsment
HP Projekt and Portfolio Managment Center

A két modul szoros szinergiája
adja a kurzus valódi értékét. Az PPM eszköz bemutatásakor a vonatkozó elméleti referencia
hivatkozásával keltjük életre a tanultakat.