Prezentációs készségek fejlesztése angol nyelven Képzés - LSI Informatikai Oktatóközpont

Budapest

angol

LSI - LSI Informatikai Oktatóközpont

1037 Budapest , Bécsi út 324. Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

A képzés célja:
- A résztvevők ismerjék meg és gyakorolják azokat a kommunikációs viselkedés elemeket, amelyek használatával prezentációjuk meggyőző ereje növelhető. A résztvevő képes legyen egy tartalmas, figyelmet felkeltő és lekötő prezentáció összeállítására, előadására, a lényeg kiragadására, az információ pontos és hatásos átadására, kérdésfeltevésre.
- Nyújtson segítséget a sikeres prezentáláshoz szükséges magabiztos fellépés, angol nyelvi fordulatok és profi előadás-technika elsajátításában.
- A program végére minden résztvevő - 2 prezentáció megtartásán keresztül - megtanulja használni a prezentáció verbális és non-verbális kommunikáció eszközeit ill. képes legyen a technikai eszközök hatékony használatára. A képzési idő 60-70 %-át teszi ki az idő, amikor a résztvevők prezentálnak, visszajelzést kapnak, ill. videón megtekinthetik saját prezentációjukat.

Megszerezhető kompetenciák és ismeretek:
o A résztvevő képes lesz prezentációjának összeállítására, megfelelő mondanivalóval rendelkező diák készítésére
o Elsajátítja a hatékony és magabiztos előadásmódot
o Képessé válik a megfelelő testbeszéd alkalmazására, illetve a kulturális különbözőségek figyelembevételére
o Birtokába kerül azon kompetenciáknak, melynek segítségével magabiztosan használja majd a vizuális, technikai segédeszközöket prezentációja során
o Jártasságot szerez a prezentáció során alkalmazandó idegen nyelvi fordulatokban