Nemzetközi HR Menedzsment képzés Képzés - Samling Kft

Budapest

Samling Kft

1124 Budapest , Németvölgyi út 64. Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

Szükséges végzettség: felsőfokú végzettség vagy HR területen szerzett tapasztalat

A hallgatók a képzés elvégzése után:

• tisztábban látják az összefüggéseket az emberek viselkedése és a szervezeti viselkedés között;

• megértik a vállalati kultúra lényegét és felismerik mindennapi megjelenési formáit, illetve hatásait az emberek munkavégzésére. Felismerik az emberi erőforrás különbözőségéből adódó előnyöket, és képesek lesznek ezeket vállalati versenyelőnnyé kovácsolni;

• felismerik a különböző típusú csoport dinamikákat és képesek lesznek ezeket szakszerűen kezelni;

• a választható technikák szélesebb választékával rendelkeznek és képesek lesznek ezeket tudatosan megválasztani és használni;

• megszerzik a HR munkát befolyásoló stratégiai döntések elemzéséhez szükséges ismereteket. Az elemzések alapján képesek lesznek kritikai észrevételeket tenni a döntésekre vonatkozóan és eredményesen képviselhetik a HR álláspontját;

• rálátást szereznek a 21. században vázolható HR stratégiákra, tudatosítják a vállalati és a HR stratégia összetartozását és eredményesen képviselhetik a HR álláspontját. Hatékonyan támogathatják a vállalati célok megvalósulását;

• képessé válnak a folyamatosan változó vállalati környezetben a leghatékonyabb stratégiák és a legcélravezetőbb munkamódszerek kiválasztására és azok eredményes alkalmazására;

• képessé válnak végigvinni a toborzás, kiválasztás folyamatát a szervezeti igények felmérésétől a legalkalmasabb jelöltek munkába állításáig. Alkalmazni tudják a különböző típusú kiválasztási teszteket. Képessé válnak megtalálni a legcélravezetőbb eszközöket, csatornákat és folyamatokat az állomány szakszerű feltöltéséhez;

• képesek lesznek a munkakörökhöz, illetve a személyekhez rendelt kompetenciák összevetésére, és a vállalati célokhoz rendelésére. Bemeneti adatokat tudnak szolgáltatni a komplex fejlesztéshez, karriermenedzseléshez;

• képesek lesznek rendszerben gondolkodni és a fejlesztést, mint a HR eszköztár részét alkalmazni.
A teljesítménymenedzsment általszolgáltatott adatok birtokában és a vállalati célok ismeretében tudatosan irányíthatják a fejlesztés folyamatát. Ki tudják mutatni a fejlesztések fontosságát és megtérülését;