Német középhaladó nyelvtanfolyan Képzés - LSI Informatikai Oktatóközpont

Budapest

Pannon, norvég

LSI - LSI Informatikai Oktatóközpont

1037 Budapest , Bécsi út 324. Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

A programba való bekapcsolódás feltételei:
Küszöbszintű tanfolyamra (B1) történő jelentkezés feltétele a bemeneti szintfelmérő teszt megfelelő szintű teljesítése, ami írásbeli nyelvi tesztből áll, és általános nyelvi készségeket mér. Emellett eredményes részvétel az általános nyelvi szóbeli kompetenciákat vizsgáló elbeszélgetésen.

A képzés célja:
A program elsődleges célja az idegen nyelven történő általános, mindennapi kommunikációra való felkészítés.

Megszerezhető kompetenciák és ismeretek küszöb szinten (B1) a következők:
Írásbeli kompetenciák: Általános témájú írott szöveg értése hétköznapi témákról; általános szókincs ismerete alkalmazás szinten; általános és közvetlen élethelyzetekről szóló szövegek rövid, lényegi, tartalmi közvetítése, idegen nyelvről magyarra, illetve magyarról idegen nyelvre. (Az egyszerű szöveg a mindennapi életről, ismert turisztikai jellegzetességekről, kulturális jelenségekről szóló információt tartalmazhat.) Írott szöveg alkotása: mondanivaló egyszerű, írásos formában történő kifejtése családi, mindennapi dolgokról, eseményekről (pl.: foglalkozás, vásárlás, állás, helyismeret, tanulás stb.). A közvetlen környezetből vett és az alapvető szükségleteket érintő tárgyak egyszerű formában való leírása (pl.: lakás) az ezekhez való viszonyulás kifejezése. Egyszerű, hétköznapi, informális szövegtípusok létrehozása (pl.: baráti levél, írásos üzenet családtagoknak, munkatársaknak stb.)
Szóbeli kompetenciák: Általános témájú szöveg globális értése; általános kommunikáció; hallás utáni szövegértés és kötetlen beszélgetés, dialógus folytatása a célnyelven a nyelvvizsgarendszer követelményeiben meghatározott témakörben