ISO 50001:2011 Energiairányítási rendszer auditor Képzés - TEKT Kft.

Budapest

Hétköznapokon délelőtt, tanfolyam

TEKT Kft.

7633 Pécs , Kerényi K. u. 10/a. Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

A képzés célja:
A résztvevőknek bemutatni az energiagazdálkodás alapelveit és gyakorlatát, az MSZ EN ISO50001:2012 Energia Irányítási Rendszer szabványos keretei között. A résztvevők sajátítsák el az energia-hatékony üzemeltetés megtervezésének, végrehajtásának, ellenőrzésének és korrekciójának lépéseit (PDCA logika). A résztvevők ismerjék meg az EIR szabvány fogalomrendszerét, a szabványbevezetés, a szabványalkalmazás, valamint a belső- és külső auditok menetét. A képzés során a résztvevők megismerkednek a hatályos szabvány előírásaival, fogalomrendszerével, érvényességi területeivel, valamint számos, a vállalati bevezetés és tanúsítás tárgyköréből hozott példával, esettanulmánnyal. A képzés átfogó képet ad a primer-energia-minimumra, és gazdasági optimumra törekvő, folyamatosan fejlődő energiagazdálkodás ismérveiről, megvalósításának szabványos módjáról. A modulok anyaga a résztvevőket felkészíti az alapállapot felmérésére, az EIR bevezetésének előkészítésére, a bevezetésben, a működtetésben és tanúsítás támogatásában való aktív közreműködésre.

Iskolai előképzettség: felsőfokú
Képzési idő: 16 óra, 2 nap