Business és Life Coach Képzés Képzés - In Dynamics Consulting Kft.

Budapest

In Dynamics Consulting Kft.

1042 Budapest , Kassai u. 48/A Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

Business és Life Coach Képzés In Dynamics Consulting Kft. A képzés eredménye

Kialakul a résztvevő coach identitása, stílusa és profilja.
Különböző coaching modellek mentén tanul meg coacholni.
Változatos intervenciók mentén a kitűzött céloknak megfelelően professzinálisan kíséri coacholt klienst.
A résztvevő ön- és emberismerete mélyül, fejlődik reflektív és intervenciós képessége, érzelmi és társas intelligenciája, ezért a fejlesztés iránti érzékenysége finomhangolódik.
A képzésben résztvevő vezető coach szemlélettel és eszköztárral bővíti vezetési repertoárját.
A képzés során a pszichodráma, a neurolingvisztikus programozás (NLP) és a tranzakcióanalízis coachingban alkalmazható eszközeit ismeri meg.
Visszajelzést kap az elért fejlődéséről.

Képzési koncepció

A képzés teljes mértékben a saját élményű gyakorlatra és tapasztalatra épül (learning by doing, experimental learning)
Konkrét helyzetekből, esetekből indulunk ki, azokkal dolgozunk, és azokon keresztül tanulunk.
Tanulási folyamatmodellünk: Cselekedni - Megtapasztalni - Észlelni – Megérteni – Megoldást találni – Cselekedni
Az elmélet és a gyakorlat integrációját segítjük elő a reflexiókkal, így válik bensővé, személyes tudássá a tapasztalat.
A résztvevőt az önmegfigyelése és a visszajelzések révén juttatjuk el a sikeres coach identitáshoz.
Ez a saját viselkedési minták felismerését, és azok megváltoztatását jelenti – ha én nem változom, másnak sem fogok tudni segíteni a változásban.
Képzésünkön az észlelési horizont (a láthatatlant, a felszín alattit meglátni) és az intervenciós készség (ami spontán és kreatív) a személyiség fejlődésével tökéletesedik.
A tanulási folyamathoz törvényszerűen hozzátartoznak az elkövetett hibák, megélt sikertelenségek és kudarcok szintén fontos tapasztalatok (a tökéletes élet nemcsak tökéletes pillanatokból áll).
A képzés folyamat-, rendszerorientált, kapcsolatközpontú és csoportdinamikai alapokon nyugszik.

Kiknek ajánljuk a képzést?

Akik professzionális üzleti környezetben akarnak coacholni;
Akik az egyént rendszerszemlélettel, folyamatorientáltan akarnak coacholni;
Akik karrierjükben előmenetelt terveznek;
Vezetőknek, akik vezetői repertoárjukat a coaching profillal szeretnék bővíteni;
HR-területen dolgozóknak;
Trénereknek, szervezetfejlesztési tanácsadóknak, pszichoterapeutáknak, tanácsadóknak.