Angol nyelvű állásinterjúra felkészítő tanfolyam Képzés - LSI Informatikai Oktatóközpont

Budapest

angol

LSI - LSI Informatikai Oktatóközpont

1037 Budapest , Bécsi út 324. Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

A programba való bekapcsolódás feltételei:

Szintfelmérő teszt megfelelő szintű teljesítése, ami írásbeli nyelvi tesztből áll, amely méri az általános nyelvi készségeket.
Előzetesen elvárt ismeret(ek): KER B2 szintnek megfelelő, vagy azt megközelítő általános nyelvi ismeretanyag készségszintű ismerete.


A képzés célja:

A már megszerzett nyelvtudás felfrissítése, és az állásinterjú során előforduló legalapvetőbb kérdések és reagálások elsajátítása, a felvételi beszélgetés szabályainak megismerése, önéletrajz és motivációs levél szerkesztése, írása.
A sikeres állásinterjúra történõ nyelvi felkészítés.
A tanfolyam során a résztvevõk többek között elsajátítják a szükséges szókincset, gyakorolják az interjú-technikákat, megismerik a pszichológia-teszteket, és egyéni anyagaik összeállítására is sor kerül.

Megszerezhető kompetenciák és ismeretek:
Beszédértés: humán és nem közvetlenül humán (telefonos interjú)– normál tempójú, kérdések, magyarázatok, a beszédszándék felismerése, az utasítások pontos megértése, a magyarázatok lényegi megértése, eldöntendő kérdések a szakmai szituáció függvényében.
Beszédkészség: A szakmai szituációnak megfelelő kontextusban egyszerű szaknyelvi közlések (kérdés, válasz, magyarázat, szakmai szituáció leírása, tapasztalatok összefoglalása stb.). A lexikai variabilitás, átlagos beszédtempó, korrekt terminológia-használat, ritka morfológiai és szintaktikai hibák jellemzik. A közlések tartalma a partner számára érthető, kiejtése lehet idegenszerű (hibás hangsúly vagy intonáció).
Olvasott szöveg értése: a szakmára jellemző alapvető műfajokban írott szakmai közlések (műveleti utasítások, rövid összefoglaló szövegek) megértése. Szakmai szövegértése globális, de képes a szöveg releváns információit megtalálni, és azok alapján feladatokat megoldani.
Íráskészség: alapvető szakmai információk írásban rögzítése, hivatalos dokumentumok készítése, nyomtatványok kitöltése, egyszerű szakmai szituációk és történések leírása. A szövegben helyesírási és nyelvtani hiba korlátozott számban elfogadott, de a pontos regiszter megkövetelt. Anyanyelvi hatás helyenként előfordulhat, a használt szakkifejezések skálája korlátozott.
Jártasság: interjú technikák és a célzott diskurzus-közösség nyelvi-viselkedési konvencióinak megfelelő szintű ismerete, valamint a szakmai kommunikációs szituációkban ezeknek megfelelő viselkedés.