Angol kezdő nyelvtanfolyam Képzés - LSI Informatikai Oktatóközpont

Budapest

Pannon, angol

LSI - LSI Informatikai Oktatóközpont

1037 Budapest , Bécsi út 324. Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

A képzés célja: Olyan idegen nyelvi készségek kialakítása, melyek segítségével a képzésben résztvevők a program elvégzésekor képesek lesznek a Közös Európai Referenciakeretnek megfelelő legalább alapszinten (A2) a célnyelven: - Angol nyelvű közlést vagy párbeszédet hallás után követni, a lényeget megérteni - Célnyelven írott szöveget olvasni és megérteni - Általános témakörben információt közvetíteni magyarra és magyarról angolra írásban illetve szóban - Általános témakörökben tapasztalatukat és véleményüket írásban és szóban kifejteni (szöveget alkotni) - Nyelvhelyességüket a KER által előírt szintre helyezni .
Megszerezhető kompetenciák alapszinten (A2): Írásbeli kompetenciák: Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük történetek lényegét. A kért információt ki tudja keresni. Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, magánlevelet tud írni. A közvetlen szükségletekhez kapcsolódó témákban tud rövid, egyszerű feljegyzéseket készíteni állandósult kifejezések használatával. Egy sor egyszerű fordulatot és mondatot tud írni, amelyeket egyszerű kötőszavakkal, pl. „és”, „vagy”, „mert” kapcsol össze. Le tud másolni rövid, nyomtatott vagy jól olvasható kézírással írt szövegeket. Tud személyes adatokat kérni vagy megadni írásos formában. Szóbeli kompetenciák: Megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és családdal kapcsolatos információ, vásárlás, helyismeret, állás). Tud kommunikálni olyan egyszerű és begyakorolt feladatok során, amikor egyszerű és közvetlen információcserére van szükség ismerős és begyakorolt dolgokra vonatkozóan. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokról.