Angol felsőfokú nyelvtanfolyam Képzés - LSI Informatikai Oktatóközpont

Budapest

Pannon, angol

LSI - LSI Informatikai Oktatóközpont

1037 Budapest , Bécsi út 324. Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

Képzés moduljai
- Általános angol nyelvi képzési programmodul – B2 középszint (1. modul)
- Általános angol nyelvi képzési programmodul – C1 haladó szint (2. modul)
A programba való bekapcsolódás feltételei
Szintfelmérő teszt megfelelő szintű teljesítése, ami írásbeli nyelvi tesztből áll, és általános nyelvi készségeket mér. Emellett eredményes részvétel az általános nyelvi szóbeli kompetenciákat vizsgáló elbeszélgetésen. Tanfolyamainkra a modulrendszerű oktatás adta lehetőség miatt szóbeli és írásbeli tudásszint felmérést követően iratkozhatnak be az érdeklődők. Minden tanfolyamra az előző tanfolyam záró tesztjének anyaga a felvételi követelmény. Így tudjuk biztosítani a modulok egymásra épülését és képzés folyamatosságát.
Egyéb feltételek: Általános nyelvtani alapismeretek megléte anyanyelven (szótan, mondattan, jelentéstan), általános műveltség.

A képzés célja:
A program elsődleges célja az idegen nyelven történő általános, mindennapi kommunikációra való felkészítés.
A
képzésben résztvevők képesek lesznek a Pannon Nyelvvizsgaközpont, vagy más államilag akkreditált általános angol nyelvvizsgájának követelményeit teljesíteni attól függően, hogy általános nyelvi kompetenciáik alapján melyik nyelvvizsga-szintet választják.

Megszerezhető kompetenciák és ismeretek:
A haladó szinten (C1) mért kompetenciák a következők:
Írásbeli kompetenciák: Általános témájú, hosszabb és nehezebb nyelvi szintű írott szöveg értése, a hozzá kapcsolódó kérdések megválaszolása. Szokásos és kevésbé szokásos beszédtémákon, közvetett és közvetlen élethelyzeteken, kulturális ismereteken alapuló szöveg tartalmának gyakorlatilag információvesztés nélküli közvetítése nyelvről idegen, nyelvre, illetve idegen nyelvről magyarra. (A szövegek szólhatnak az adott ország politikai, kulturális, művészeti életéről, mindenkit érintő hétköznapi helyzetekről.) Írott szöveg alkotása: közvetlen vagy közvetett tapasztalásokon alapuló témákban, különféle műfajokban (levél, beszámoló, jelentés, esszé) a célnyelven, formailag igényes nyelvhasználattal, a szövegben tükröződő érzelmek kifejezésével. A vizsgázó minden szempontból igényes, szerkezetileg világos, tartalmilag pontos és hatásos szöveget hoz létre. A eredményül kapott szöveg minden egyes részlete jól kapcsolódik a mű egészéhez és annak egyes részleteihez. A témák szerteágazóak.
Szóbeli kompetenciák: Kötetlen és kötött beszélgetés adott témakörökben, szerepjáték, dialógus alkotása megadott élethelyzetekben. Idegen nyelvű szóbeli összefoglalás készítése magyar hangzó nyelvű szöveg alapján, majd vélemény ismertetése a témában