Általános üzleti német nyelvtanfolyam Képzés - LSI Informatikai Oktatóközpont

Budapest

gazdasági, német

LSI - LSI Informatikai Oktatóközpont

1037 Budapest , Bécsi út 324. Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

A képzés célja:
Olyan idegen nyelvi készségek kialakítása, melyek segítségével a képzésben résztvevők a programegység elvégzésekor képesek lesznek a célnyelven:
- gazdasági területen a szakmájukhoz kapcsolódó témákban német nyelvű cikkeket, szakirodalmat szótár segítségével olvasni, a lényeget megérteni, illetve a benne foglaltakat munkájuk során felhasználni,
- üzleti szakszókincs ismeretében német nyelvű instrukciókat megfogalmazni, illetve megérteni és alkalmazni,
- alap/közép és felső szintű német nyelvű szakmai párbeszédeket (felsőfokon tárgyalást) folytatni, hallás után követni, a lényeget megérteni,
- gazdasági témakörben alap/közép és felső szinten szakmai ismereteiket és véleményüket írásban és szóban kifejteni, kapcsolódó képeket, grafikonokat leírni/elemezni idegen nyelven,
- gazdasági témájú cikkeket németről magyarra és magyarról németre fordítani szótár segítségével,
- egy általuk előre választott gazdasági témában PowerPointos kiselőadást (prezentációt) készíteni illetve tartani idegen nyelven,
- nyelvhelyességüket olyan szintre helyezni, amely segítségével a fenti készségeket a gyakorlatban alkalmazni tudják, illetve igény esetén a választott vizsgarendszer által előírt követelményeket az adott szinten teljesíteni tudják.
A képzésben résztvevők képesek lesznek valamelyik szakmai nyelvvizsgaközpont akkreditált alapfokú/középfokú vagy felsőfokú német nyelvvizsgájának követelményeit teljesíteni.