Adatvédelmi felelős képzés Képzés - Samling Kft

Budapest

Hétköznapokon délelőtt

Samling Kft

1124 Budapest , Németvölgyi út 64. Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

TEMATIKA
Általános bevezető
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendszere
A személyes és a különleges (szenzitív) adatok fogalma, az adatkezelési felhatalmazás
Az adatkezelésre vonatkozó alapvető formai kötelezettségek
A jogellenes adatkezelés következményei, az adatkezeléssel összefüggő panaszok kezelése
Az adatkezeléssel összefüggő bűncselekmények és szabálysértések
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Bírósági és hatósági eljárások az adatvédelmi törvény alapján
Direktmarketing-szabályozás: a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX.törvény rendszere, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény adatkezelést érintő rendelkezései
Adatvédelem az elektronikus hírközlésbe (híváslisták, rögzített tartalmak kezelése: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény adatkezelési szabályai
A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok kezelése és nyilvánossága
Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény és a közpénzekre vonatkozó adatok nyilvánosságára vonatkozó (‘üvegzseb’-)szabályok
Alapvető informatikai biztonsági kérdések, az elektronikus közszolgáltatásról szóló2009. évi LX. törvény adatvédelmi vonatkozásai
Gyakorlati esetek különösen a következő témakörökben:
- munkahelyi adatvédelem;
- online szolgáltatók adatkezelése;
- hivatali adatkezelés;
- közérdekű és közérdekből nyilvános adatok elhatárolása;