Vízvezeték és központifűtés-szerelő

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

A vízvezeték- és központifűtés-szerelő: olyan elméleti és gyakorlati ismereteket szerez, amelynek segítségével ismeretei, jártasságai, készségei felhasználásával– alkalmas arra, hogy gyakorlati munkáját elméletileg megalapozottan, önállóan szervezze, végezze és ellenőrizze,– a vizsga után képes munkakörét önállóan, szakszerűen ellátni, és képes a szakma fejlődését, változásait nyomon követni,– vízvezeték és központi fűtés kivitelezési munkáit tervek alapján, a szabványok, előírások, munka- és tűzvédelmi ismeretek birtokában végzi.– Ezért ismerje a vízellátás témakörében:= az ivóvíz tulajdonságait, tisztítását,= a vízellátó rendszereket, azok működését, kialakítását,= a nyomóhálózat részeit, csatlakozásukat, szerelésük módját,= a berendezési tárgyakat, azok szerelését,= a melegvízellátás módjait, berendezéseit.– Fűtéstechnikában ismerje:= a fűtési rendszereket, azok működését jellemzőit,= a hőtermelőket, azok működését, szerelését, előírásait,= a fűtési csőhálózat kialakítását, szerelését,= a kiegészítő berendezéseket, a fűtési körök elemeit, szerelési előírásait,= a hőhasznosítás módjait (hőcserélők típusait),= a tüzeléstechnika alapjait, kémények kialakítását,= a szabályozás automatizálás rendszereit.= valamennyi felsorolt témakör rajzaiban el tudjon igazodni, a tervek alapján a szerelési tevékenységet elvégezze, a munkát ellenőrizze.– Csatornázás témakörben ismerje:= a csatornázási rendszereket, azok elemeit, berendezési tárgyait, a szennyvízkezelést,= a rendszerek szerelését, kivitelezését tervek, szerelési vázlatok alapján el tudja készíteni.– Vízellátási, csatornázási, fűtési munkáknál ismerje a felhasználható anyagokat, azok tulajdonságait, jellemzőit, segédanyagokat, azok alkalmazását, megmunkálhatóságát.– Szakmai munkáját, amely a szellemi tevékenység elemeit is tartalmazza, nagyfokú önállósággal végzi, ellenőrzi. Ennek érdekében képes:= az egyértelmű rajzolvasásra,= a rendelkezésre álló gépek, szerszámok, kéziszerszámok kezelésére és folyamatos működtetésére,= az elkészítendő technológiákat kapcsolni tudja az építőmesteri és befejező szakipari technológiákkal,= helyes szerszám megválasztására, segédeszközök használatára, készítésére, szerszámok karbantartására,= a technológiai előírások betartására,= minőségi munkavégzésre, az elkészült munka ellenőrzésére,= környezetében a munkavédelmi, tűzvédelmi, baleset-elhárítási előírások betartására és betartatására.