Vízműkezelő

felnőttképzés, OKJ, szakmakereső, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam

– A vízműkezelő szakmunkás a szakismeretének megfelelő, alábbiakban felsorolt tevékenységeket az adott közüzem belső szervezeti szabályzatának megfelelő irányítással önállóan, felelőssége tudatában végzi.   – Vízkitermelő, illetve vízkivételi létesítmények, tisztítóművek, szűrőberendezések és ezek kiszolgáló berendezéseinek kezelése, karbantartása.   – Fertőtlenítés elvégzése, biztonsági szabályok és védőfelszerelések alkalmazása.   – A víz útjának nyomon követése a kitermeléstől a fogyasztóig.   – Víztárolókkal kapcsolatos feladatok, a tartalék szerepe a vízellátásban, a víz mennyiségének és minőségének megóvása a tárolás alatt.   – A csőhálózat üzemeltetése, karbantartása.   – A vízellátáshoz szükséges és elégséges nyomás biztosítása.   – Ivóvízellátási haváriák elhárítása.   – Az átemelő gépházak és a közbenső tárolók ellátott terület topográfiai adottságaihoz illeszkedő rendszerének ismerete.   – Összetett vízellátó rendszer egységeinek összehangolt üzemeltetése.   – Kisfeszültségű villamos energia elosztó hálózat üzemeltetési és biztonsági szabályainak ismerete.   – Alapfokú számítógépes műveletek végzése.   – A víziközmű nyilvántartásának ismerete.