Virágkötő-berendező

felnőttképzés, OKJ, szakmakereső, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam

VIRÁGKÖTŐ-BERENDEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI   I. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI az Országos Képzési Jegyzék szerint   1. A szakképesítés azonosító száma:   24 2 6129 03 90 08   2. A szakképesítés megnevezése:   Virágkötő-berendező   3. A szakképesítés megszerzésének előfeltételei:   - alapfokú iskolai végzettség,   - alapvizsga (attól az időponttól, amikortól - jogszabály alapján - az alapvizsga legkorábban letehető),   - egészségügyi alkalmasság.   II. A SZAKKÉPESÍTÉS MUNKATERÜLETE   1. A szakképesítéssel ellátható tevékenységek:    A tevékenység (munkakör, foglalkozás, vállalkozás stb.)    FEOR száma    Megnevezése    6129    Egyéb növénytermesztési és kertészeti foglalkozások (Virágkötő-berendező)   2. A szakképesítéssel ellátható további tevékenységek:   3. A képesítés célja:   A virágkötészeti, virágkereskedelmi kirakatrendezői, dekoratőri-berendezői, kereskedelmi és szolgáltatási tevékenység végzésére képes szakemberek szakképzettségének tanúsítása.   4. A munkaterület jellemzése:   Az ábrázolási ismeretekkel is rendelkező szakképesített virágkötő-berendező képes a dísznövénytermelő, virágkötő üzemben, virágárusító standon, pavilonban, virágüzletben, virágszalonban virágkötészeti tevékenység végzésére, külső és belső terek, kirakatok, színpadok virágokkal, növényekkel való díszítésére, virágbolti eladó, virágkellék-nagykereskedelmi szakáruházi előadó munkakör betöltésére, ilyen munkakörök irányítására, vezetői tevékenység végzésére.   A szakképesítés középszintű irányítói, vezetői tevékenység végzésére, önálló vállalkozás létrehozására is jogosít.   III. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK   1. A foglalkozás során előforduló legfontosabb feladatcsoportok   - virágkötészetben, virágkereskedelemben forgalmazott növények, növényi részek kezelése, előkészítése virágkötészeti munkákhoz,   - a különböző alkalmaknak megfelelő csokrok, koszorúk, kosarak, vázák, virágtálak, kompozíciók, falidíszek készítése élő virágok, növények, szárazvirág kötészeti anyagok, selyemvirágok, növények, kellékek felhasználásával, és azok csomagolása.   - húsvéti, adventi, karácsonyi, Valentin napi és más, jeles ünnephez kapcsolódó virágkötészeti munkák készítése,   - esküvői, kegyeleti és egyéb alkalmi virágdíszek, díszítmények készítése élő növényekből, növényi részekből, szárazvirág-kötészeti anyagokból, különféle kellékek felhasználásával,   - külső és belső terek, kirakatok, színpadok virág- és növénydíszítése, növényösszeültetések készítése,   - virágkereskedelmi tevékenység végzése, annak középszintű irányítása,   - önálló vállalkozói tevékenység folytatása, alapvető adminisztratív és könyvelői feladatok végzése,   - a tevékenység végzéséhez kapcsolódó gépek, eszközök, berendezések szakszerű használata, működtetése és azok karbantartása,   - valamennyi munkafolyamatnál a környezetvédelmi, üzemi és személyi higiénia, valamint a munka- és tűzvédelem előírásainak betartása és betartatása.   2. Elméleti követelmények   Ismeret szintjén tudja:   - a virágkötészeti tevékenység múltját és a mai virágkötészet irányzatait,   - a növénytani alapfogalmakat, melyekkel a virágkötészeti tevékenysége során találkozhat,   - a legalapvetőbb dísznövénytermesztési technológiai ismereteket (szaporítás, ültetés, kezelés, gondozás, ápolás, kár- és kórképek, élettani betegségek felismerése, valamint az ellenük való védekezés),   - a termesztő berendezések fajtáit, üzemeltetésük feltételeit,   - az ábrázoló geometriai alapfogalmakat, úgymint   - a térelemek meghatározása, kölcsönös helyzete,   - szabályos testek szerkesztése,   - a térelemek árnyékai, az árnyékszerkesztés alaptörvényei,   - az axonometria és fajtái,   - a perspektivikus kép keletkezése,   - a virágkötő-berendező szempontjából fontos, az építész, a belsőépítész, a lakberendező, a dekoratőr által felhasznált anyagok és tárgyak fontos sajátosságait,   - a világítástechnikai alapismereteket,   - a munka-, környezet- és tűzvédelem feladatát,   - a munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos jogokat és kötelességeket,   - a vállalkozások lényegét, a vállalkozási lehetőségeket, a mezőgazdasági tevékenység lehetséges jogi formáit,   - a vállalkozások működtetésének alapkövetelményeit,   - a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat,   - az álláskereső technikákat.   Megértés szintjén tudja:   - a színtan alapjait (színkör, színkontraszt és fajtái) és ezek összhangját,   - a virágkötészet esztétikai alapjait, különös tekintettel a díszítő kellékek és selyemvirágok alkalmazására,   - a közösségi termek, irodák, üzletek, lakások funkcióit, azok jellemző berendezéseit, a virágkötészeti termékek felhasználási lehetőségeit,   - az installációk tervezését, kivitelezésével kapcsolatos feladatokat, lehetőségeket,   - az egyedi virágkötészeti alkotások felhasználásának területeit,   - a növények részeit és azok élettani funkcióit,   - a termesztés környezeti és gazdasági feltételeit,   - a természetvédelem jelentőségét, a védett növények fogalmát, a legfontosabb fajokat,   - az adózás szerepét, fogalmát, a mezőgazdasági kisvállalkozás adózási előírásait,   - a mezőgazdaságra vonatkozó társadalombiztosítási szabályokat,   - az üzleti terv készítésének menetét,   - az üzleti tárgyalás technikáját,   - a könyvvezetés fontosságát, a számviteli alapelveket,   - a bizonylatolás alapelveit, a bizonylatok és számlák kezelésének szabályait,   - a kommunikáció jelentését, jelentőségét, alkalmazását,   - a piackutatás jelentőségét, a piackutatási feladatok szervezésének teendőit, a piaci törvényszerűségeket,   - a kereskedelmi, előadói tevékenységre vonatkozó jogszabályokat,   - a kereskedelem munkafolyamatait, a főbb áruforgalmi folyamatokat,   - a vásárlás döntési mechanizmusát, a döntési fajtákat,   - a termék- (márka) menedzselés tervezését, eszközeinek megválasztását, a marketingstratégiák lehetőségeit,   - a kiállítások, bemutatók, vásárok, előadások stb. szervezésével kapcsolatos teendőket,   - a szolgáltatási etikát,   - a reklám fogalmát és alkalmazását.   Alkalmazás szintjén tudja:   - a faj, fajta fogalmát,   - a virágkötészetben, virágkereskedelemben használt növények helyes megnevezését (kettős nevezéktan),   - a virágkötészeti alaptörvényeket, az arányosság, az aranymetszés törvényszerűségét,   - a stílusok, irányzatok jellemzőit,   - a csokrok, koszorúk, virágtálak, vázák készítésének szabályait,   - a növényösszeültetések készítésének elvi alapjait,   - virágkötészetben, virágkereskedelemben leggyakrabban forgalmazott növények, növényi részek előkészítésének, tisztításának, kezelésének, a tartósságuk megőrzésének módjait, okait, szabályait,   - a tevékenység végzése során felhasználható ipari anyagok sajátosságait,   - modellek, makettek, tervrajzok készítését,   - a virágüzlet berendezésének szabályait,   - a kirakatrendezés, teremrendezés szabályait,   - a vevőkkel, megrendelőkkel való foglalkozás, a kiszolgálás szabályait,   - a tevékenysége során használt építmények, eszközök, gépek, berendezések, anyagok használatát, működtetését, elsődleges karbantartását,   - a balesetek megelőzésének módszereit, különös tekintettel a virágkötő-berendező környezetében előforduló esetekre,   - a baleset vagy tűz esetén szükséges tennivalókat, az elsősegélynyújtás legfontosabb szabályait,   - a szerződés fogalmát, a szerződéskötés szabályait,   - az árképzés, a számlakiállítás és számlakiegyenlítés szabályait,   - a leltározás folyamatát, követelményeit.   3. Gyakorlati követelmények:   Ismeret szintjén tudja:   - a vásárlókkal, megrendelőkkel foglalkozni, a vevőket kiszolgálni,   - a készítményekhez szükséges anyagokat mennyiségileg, minőségileg kiválasztani, idő- és árkalkulációt végezni,   - a készítményt értékelni, a hibákat felismerni,   - a készítményt térben elhelyezni, a teret díszíteni,   - a stílusokat felismerni, stílusjegyeket alkalmazni,   - dekorációs modelleket, maketteket, tervrajzokat készíteni,   - a látványtervezést.   Jártasság szintjén tudja:   - a különböző csokortípusokat és megkötésük technikáját,   - a különböző koszorú típusokat és megkötésük technikáját,   - az alkalmi díszítések készítésének technikáját (esküvői díszek, évfordulók, ünnepek virágdíszei),   - a szárazvirág és selyemnövény kompozíciók készítésének technikáját,   - a cserepes dísznövények gondozási, ápolási munkáit a virágüzletben,   - a növények, vágott virágok, vágott zöldek kezelését, a tartósság megőrzésének módjait,   - a virágkötészetben, virágkereskedelemben használatos eszközök, szerszámok, alap-, segéd- és díszítőanyagok alkalmazási módjait,   - a kiültetési, illetve virágkötészeti, virágkereskedelmi célra alkalmazható jelentősebb egy- és kétnyári dísznövények felsorolását, jellemzését,   - a virágkötészetben, virágkereskedelemben jelentősséggel bíró évelő dísznövények alkalmazási lehetőségeit,   - a vágott virágot, lombot és termést adó fontosabb díszfák, díszcserjék, szárított virágok, növényi részek alkalmazási lehetőségeit,   - a virágkötészetben, virágkereskedelemben leggyakrabban használt vágott virágok, cserepes dísznövények alkalmazási lehetőségeit,   - installációt tervezni, egyszerűbb installációkat elkészíteni,   - a florárium, epifitafa és egyéb összeültetések technikáját.   Készség szintjén tudja a munka-, környezet- és tűzvédelmi szabályok betartásával:   - csokrot (kézben kötött csokor, sírcsokor, menyasszonyi csokor) kötni,   - tűzött virágtálakat készíteni,   - ajándékdíszítést, csokor- és növénycsomagolást, díszcsomagolást készíteni,   - ruha és hajdíszeket összeállítani,   - növényösszeültetéseket készíteni,   - kegyeleti koszorút kötni,   - húsvéti, adventi, karácsonyi virágkötészeti összeállításokat (aranzsmanokat) készíteni,   - vázakompozíció(ka)t készíteni,   - szárazvirágból falidíszt, faliképet és kompozíciót készíteni,   - selyemvirágból kompozíció(ka)t készíteni,   - kosárdíszítést készíteni vágott virágból,   - girlando(ka)t készíteni.   Alkotó alkalmazás szintjén tudja a munka-, környezet- és tűzvédelmi előírások betartásával:   - a virágkötészetben leggyakrabban használatos eszközöket, anyagokat, berendezéseket,   - a növények, növényi részek, vágott virágok, kellékek előkészítését a virágkötészeti munkákhoz.   4. Személyi követelmények   A szakma gyakorlásához szükséges   - az átlagosnak megfelelő fizikai állóképesség,   - fejlett esztétikai érzék,   - rajzkészség,   - kézügyesség,   - kifogástalan személyi higiénia,   - fejlett kreativitás, alkotókészség,   - lehetőleg egy idegennyelv tudása.   IV. A SZAKKÉPESÍTÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI   1. A szakmai vizsga részei   1.1. Írásbeli vizsga   1.2. Gyakorlati vizsga   1.3. Szóbeli vizsga   A gyakorlati vizsga nem nyilvános, de a gyakorlati vizsga munkái szakmai kiállításon bemutathatók.   A vizsgáztatás szempontjaira a 10/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az irányadó.