Villámvédelem felülvizsgálója

felnőttképzés, OKJ, szakmakereső, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam

  VILLÁMVÉDELEM FELÜLVIZSGÁLÓJA       I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai     1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 5222 13   1.2. Szakképesítés megnevezése: Villámvédelem felülvizsgálója       II. A szakképesítés munkaterülete     2.1. A szakképesítéssel betölthető munkakör, foglalkozás   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma, megnevezése   -----------------------   3154 Üzemfenntartási, üzembiztonsági foglalkozású     2.2. A munkaterület leírása, a végezhető tevékenységek összegzése     A szakképesítés jogosít az ipari, mezőgazdasági és más külszíni létesítmények villámvédelmének 4/1980. BM rendelet (OTSZ) és az MSZ 274/4. szabvány szerint kötelezően előírt felülvizsgálata elvégzésére, illetve ennek alapján a teljes felelősséggel kiállítandó ,,minősítő nyilatkozat'' megtételére.   – A végezhető tevékenységek:     = a külső villámvédelem műszakilag és biztonságtechnikailag helyes kialakításának felülvizsgálata,     = a földelések kialakításának vizsgálata,     = a belső villámvédelem veszélyeinek feltárása,     = különleges létesítmények villámvédelmének vizsgálata,     = földelési ellenállások mérése.     2.3. A szakképesítéssel betölthető rokon munkakörök, foglalkozások   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma, megnevezése   -----------------------     –       III. A szakképesítés vizsgakövetelményei     3.1. A szakmai vizsgán   – Számon kérhető ismeretek a szakmai elmélet területén:     = mérési módszerek ismerete,     = szerkezeti anyagok ismerete,     = a villámcsapás élettani és egyéb hatásai, mentés, elsősegélynyújtás.   – Számon kérhető ismeretek a szakmai gyakorlat területén:     = objektumok villámvédelmi csoportosítása,     = a felfogók és levezetők működése,     = a földelések működése, fokozatai, a talajok fajlagos ellenállása,     = közös villámvédelem létesítése,     = villámvédelem szükséges fokozatának meghatározása,     = szükséges fokozat műszaki megvalósítása,     = a villámhárító alkatrészek anyaga,     = a belső villámvédelem elvei,     = különleges építmények villámvédelme,     = jelentés és mérési jegyzőkönyv elkészítése.   – Számon kérhető készségek az irányított mérési gyakorlat alapján:     = készség a metrológiailag szakszerű mérések, szerkesztések lefolytatásához,     = jártasság a szerkezeti anyagok meghatározásában,     = felelősség a minősítés megadásában.     3.2. A szakmai vizsga részei     Írásbeli vizsga (a vizsga tárgyai):   – 4/1980. BM rendelet (OTSZ) vonatkozó előírásai,   – MSZ 172/1. szabvány vonatkozó előírásainak ismerete,   – MSZ 4851/1. és MSZ 4851/2. szabványok ismerete,   – MSZ 274/1–4. szabványok ismerete,   – villámvédelmi vizsgálatok,   – szükséges mérési eljárások ismerete.   Szóbeli vizsga:   – szóbeli vizsgára kötelezett minden olyan hallgató, akinek az írásbeli dolgozata végeredménye egy adott értékelési tartományba esik, illetve az írásbeli dolgozatnál kiadott fakultatív feladatot nem vagy hibásan oldotta meg.     3.3. Pótvizsgák:   – a sikertelen vizsgát tett hallgatók – tehát azok akiknek az írásbeli dolgozata nem ért el egy meghatározott pontszámot, vagy akiknek a szóbeli vizsgáját nem fogadták el – pótvizsgára jelentkezhetnek a korábbi változatlan vizsgaszabályok szerint.       IV. A szakképzésben való részvétel, illetve a szakképesítés megszerzésének feltételei     4.1. A szakképzésben való részvétel feltételei:   – betöltött 18. életév,   – egészségi alkalmasság,   – tizedik évfolyam elvégzése [a 41/2001. (XI. 9.) OM rendelet szerint],   – előzetes szakképesítés: erősáramú villamosipari szakképesítés.     4.2. A szakképesítés megszerzésének feltételei:   – a vizsgára bocsátás elengedhetetlen előfeltétele     = tanfolyam keretében történő felkészülés,     = a tanfolyam keretében, annak szerves részét képező szerkesztési, mérési gyakorlatokon való rendszeres részvétel,     = mérési gyakorlatról felmentést kaphat az a hallgató, aki érintésvédelmi vizsgabizonyítvánnyal már rendelkezik,     = egyéni felkészülés esetén mérési és szerkesztési gyakorlat igazolása.       * * *