Villamosműviolajállomás-gépész

felnőttképzés, OKJ, szakmakereső, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam

  Villamosműviolajállomás-gépész       I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai     1.1. A szakképesítés azonosító száma: 31 5252 07   1.2. A szakképesítés megnevezése: Villamosműviolajállomás-gépész       II. A szakképesítés munkaterülete     2.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma megnevezése   -----------------------   8229 Egyéb energetikai gépek és berendezések kezelői     2.2. A munkaterület leírása, a végezhető tevékenységek összegzése   – A villamosművi olajállomás gépész feladata a hőerőművek olajállomásának önálló kezelése, az irányítása alá tartozó olajállomás kezelő munkájának irányítása és ellenőrzése, a munkaterületén lévő berendezések biztonságos és gazdaságos üzemeltetése, a területen szükséges hatósági biztonsági előírások betartása és betartatása.     2.3. A szakképesítéssel betölthető rokon munkakörök, foglalkozások   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma, megnevezése   -----------------------   9229 Villamosművi olajállomás kezelő       III. A szakképesítés vizsgakövetelményei     3.1. A szakmai vizsgán számon kérhető     Ismeretek:   – az olajállomások szerepe és súlya a villamosenergia-termelés rendszerében,   – a feladatuk ellátásához szükséges matematikai, mechanikai, áramlástani, villamos, hőtani és irányítástechnikai alapismeretek,   – a tüzelőolajok tulajdonságai,   – a tüzelőolajok tárolásának és tüzelésre történő előkészítésének követelménye,   – az olajállomás gépészeti berendezéseinek szerkezeti kialakítása,   – a munkaterületen előforduló mérések.   Jártasságok:   – az olajállomás berendezéseinek üzemeltetése,   – az előírt üzemállapotok létrehozása,   – a kezelőszervek, távvezérlések, automatikák és védelmek kezelése,   – az üzemzavarok felismerése, az okok meghatározása,   – a mérések értékelése,   – az alapvető elsősegélynyújtási teendők.   Készségek:   – a munkavédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi előírások alkalmazása,   – a berendezések üzemállapotának változtatása,   – az előforduló üzemzavarok elhárítása.     3.1.1. Oktatott tantárgyak:   – alapozó általános ismeretek,   – alapozó szakmai ismeretek,   – olajállomási berendezések,   – biztonságtechnika (munkavédelem, tűzrendészet, környezetvédelem),   – üzemi gyakorlat.     3.2. A szakmai vizsga részei     Írásbeli vizsga:   – alapozó szakmai ismeretek,   – olajállomási berendezések.   Szóbeli vizsga:   – áramlástan,   – szakmai ismeretek,   – biztonságtechnika.   Gyakorlati vizsga:   – saját munkaterületén lévő berendezések biztonságos és önálló kezelése.       IV. A szakképzésben való részvétel, illetve a szakképesítés megszerzésének feltételei     4.1. A szakképzésben való részvétel feltételei:   – egészségi alkalmasság,   – 19. életév betöltése,   – nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség és 1 éves olajállomási gyakorlat, valamint   – szakmai alkalmassági követelményeknek meg kell felelni.     4.2. A szakképesítés megszerzésének feltételei   A villamosművi olajállomás gépész vizsgára bocsátható az, aki   – egészségileg alkalmas,   – betöltötte a 19. életévét,   – alapfokú iskolai végzettsége van,   – a villamosművi olajállomás gépész szakképesítő oktatásban részt vett, vagy   – magasabb iskolai végzettséggel rendelkezik, és a tanfolyam anyagát önálló képzéssel elsajátította.     4.3. Esetleges egyéb szempontok   Mind a tanfolyami részvételnél, mind a vizsgára bocsátásnál az életkor betöltése alól egyedi felmentés adható, de a munkakört önállóan ellátni csak az előírt életkor betöltése után lehet.       * * *