Villamosművigőzturbina-gépész

felnőttképzés, OKJ, szakmakereső, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam

  Villamosművigőzturbina-gépész       I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai     1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 5252 06   1.2. A szakképesítés megnevezése: Villamosművigőzturbina-gépész       II. A szakképesítés munkaterülete     2.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma megnevezése   -----------------------   8229 Egyéb energetikai gépek és berendezések kezelői     2.2. A munkaterület leírása, a végezhető tevékenység összegzése   A villamosművi gőzturbinagépész feladata az erőművi gőzturbinák üzemeltetése. Önállóan tudják a gőzturbinák és a hozzájuk tartozó segédberendezéseket kezelni, a rendellenességet felismerni, kiváltó okait behatárolni és lehetőség szerint elhárítani   Képesek a rájuk bízott berendezéseket a leggazdaságosabban üzemeltetni úgy, hogy azok mindig a változó körülmények engedte legjobb hatásfokkal működjenek.     2.3. A szakképesítéssel betölthető rokon munkakörök, foglalkozások   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma, megnevezése   -----------------------   8222 Gőzturbina kezelő       III. A szakképesítés vizsgakövetelményei     3.1. A szakmai vizsgán számon kérhető     Ismeretek:   – a hőerőművek szerepe és súlya az együttműködő villamosenergia-rendszerben,   – a szaktárgyak elsajátításához szükséges fizikai, matematikai, mechanikai villamos és kémiai alapismeretek,   – a gazdaságos és növekményarányos terheléselosztás gazdasági alapfogalmai,   – a gőz mint munkaközeg, legfontosabb tulajdonságai, a víz tulajdonságai,   – a legfontosabb áramlástani alapismeretek,   – a gőzgépek működésének elméleti alapjai,   – a szivattyúk (örvénygépek és térfogatkiszorítós gépek) működési elve és kezelési ismeretei,   – a szivattyúk (kondenz, tápvíz stb.) szerkezeti felépítésük, üzemeltetési előírásaik,   – gáztalanítók feladata, működési elve, üzemközbeni ellenőrzése, szerkezeti kialakításai,   – a turbina felépítése, működése, részei, turbinaszerkezetek, gőz áramlása,   – az energiaátalakítás folyamata a gőzturbinákban.   – gőzturbinák szabályozása, fajtái,   – nyomásszabályozó, túlfordulatelleni védőberendezések,   – gőzturbinák segédberendezései,   – a hűtővíz, a visszahűtés berendezései,   – az olajrendszer, kenési rendszer,   – a turbina üzeme, indítás, folyamatos üzem, üzemellenőrzés, leállítás,   – gőz- és hőfogyasztás, teherelosztás,   – hőerőművek elvi felépítése, nagyság szerinti felosztása,   – hőerőművek főbb szerkezeti egységei.   Jártasságok:   – különböző gőzturbinák működésének alapelveiben, a gőzturbinák szerkezeti egységeinek felismerése,   – a gőzturbinák kenési, hűtési és szabályozási megoldásainak ismerete, céltudatos működtetése,   – a gőzturbinák segédberendezéseinél alkalmazott villamos hajtások hidraulikus és pneumatikus berendezések céltudatos működtetése,   – a szivattyúzás legfontosabb ismeretei, a főbb szivattyútípusok kezelése,   – a csővezetékek kiszolgálásának ismeretei,   – a gőzturbinák üzemeltetési problémái, azok megszüntetése.   Készségek:   – a munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi előírások alkalmazása,   – a gőzturbinák indítása, üzemeltetése és leállítása,   – a gőzturbinákhoz tartozó segédberendezések kezelése,   – a technológia szerint kapcsolódó üzemrészekkel való szoros együttműködés,   – a rájuk bízott berendezések legjobb hatásfokú, változó paraméterekhez mindig optimálisan alkalmazkodó működtetése,   – a rendellenes működés kellő időben történő felismerése, a hibaokok felderítése és önálló elhárítása.     3.1.1. Oktatott tantárgyak:   – közgazdasági, munkajogi ismeretek,   – hőtani, áramlástani szilárdságtani ismeretek,   – vízkezelési és vegyészeti ismeretek,   – villamos gépek,   – irányítástechnika,   – turbinaismeretek,   – biztonságtechnikai ismeretek,   – gyakorlat.     3.2. A szakmai vizsga részei     Írásbeli vizsga:   – műszaki alapismeretek,   – vízkezelési, vegyészeti ismeretek,   – mérés- és irányítástechnika,   – villamos gépek és berendezések,   – szakmai ismeretek,   – biztonságtechnikai és tűzvédelmi ismeretek.   Szóbeli vizsga:   – műszaki alapismertek,   – vízkezelési, vegyészeti ismeretek,   – mérés- és irányítástechnika,   – villamos gépek és berendezések,   – szakmai ismeretek,   – biztonságtechnikai és tűzvédelmi ismeretek.   Gyakorlati vizsga:   – kijelölt gyakorlati feladat elvégzése.       IV. A szakképzésben való részvétel, illetve a szakképesítés megszerzésének feltételei     4.1. A szakképzésben való részvétel feltétele:   – betöltött 18. életév,   – egészségi alkalmasság,   – szakmunkás képesítés lakatos, vagy rokon szakmában és 1 év erőművi gyakorlat,   – nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség.     4.2. A szakképesítés megszerzésének feltételei   Gőzturbinagépészi vizsgára bocsátható az, aki   – technikusi, üzemmérnöki, mérnöki oklevéllel rendelkezik, vagy   – a villamosművi gőzturbinagépész szakképesítő oktatásban részt vett.       * * *