Villamosművigázturbina-gépész

felnőttképzés, OKJ, szakmakereső, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam

    Villamosművigázturbina-gépész       I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai     1.1. A szakképesítés azonosító száma: 31 5252 05   1.2. A szakképesítés megnevezése: Villamosművigázturbina-gépész       II. A szakképesítés munkaterülete     2.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma megnevezése   -----------------------   8229 Egyéb energetikai gépek és berendezések kezelői     2.2. A munkaterület leírása, a végezhető tevékenységek összegzése   A villamosművi gázturbinagépész feladata a villamosművi gázturbinák gépészeti üzemeltetése. Képes önállóan kezelni bármilyen teljesítményű gázturbina fő- és segédberendezéseit, felismerni és elhárítani az előforduló rendellenességeket, behatárolni azok kiváltó okait.     2.3. A szakképesítéssel betölthető rokon munkakörök, foglalkozások   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma, megnevezése   -----------------------   8229 Villamosművi blokkgépész       III. A szakképesítés vizsgakövetelményei     3.1. A szakmai vizsgán számon kérhető     Ismeretek:   – gázturbinák szerepe és súlya az együttműködő villamosenergia-rendszerben,   – a szaktárgyak elsajátításához szükséges fizikai, matematikai, mechanikai, villamos, kémiai, hőtani és irányítástechnikai alapismeretek,   – a gazdaságos üzemeltetés alapfogalmai,   – a kezelt berendezés szerkezeti elemei,   – a villamosművekben alkalmazott gázturbinák típusai,   – a gázturbinák működésének elméleti alapjai,   – a gázturbinák működési elve, felépítése, nagyság szerinti felosztása.   Jártasságok:   – a különböző gázturbinák működtetése,   – a szerkezeti egységek szerepe,   – a beépített védelmi berendezések feladata,   – a fő- és segédberendezések kenési, hűtési és szabályozási rendszere,   – a gázturbináknál alkalmazott különböző hajtások működése,   – az automatikák rendszere és feladata,   – a gázturbinák tüzelőanyag-rendszere.     Készségek:   – a gázturbina indítása, üzemeltetése, hibaelhárítása és leállítása,   – az üzemelés során előforduló rendellenességek kellő időben történő felismerése,   – a meghibásodás okának pontos feltárása és elhárítása,   – a technológiailag kapcsolt üzemrészek szakembereivel való együttműködés,   – a munkavédelmi, a tűzrendészeti és környezetvédelmi előírások alkalmazása.     3.1.1. Oktatott tantárgyak:   – alapozó általános ismeretek,   – alapozó szakmai ismeretek,   – gázturbinák és segédberendezésük,   – biztonságtechnika (munkavédelem, tűzrendészet, környezetvédelem),   – üzemi gyakorlat.     3.2. A szakmai vizsga részei     Írásbeli vizsga:   – műszaki hőtan,   – irányítástechnika,   – szakmai ismeret.   Szóbeli vizsga:   – irányítástechnika,   – szakmai ismeret,   – biztonságtechnika.   Gyakorlati vizsga:   – saját munkaterületén lévő berendezések biztonságos és önálló kezelése.       IV. A szakképzésben való részvétel, illetve a szakképesítés megszerzésének feltételei     4.1. A szakképzésben való részvétel feltételei:   – betöltött 19. életév,   – egészségi alkalmasság,   – a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség,   – legalább 1 éves gázturbina üzemi gyakorlat, valamint   – szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelni.     4.2. A szakképesítés megszerzésének feltételei   Villamosművi gázturbinagépész vizsgára az bocsátható az, aki:   – a villamosművi gázturbinagépész szakképesítő oktatásban részt vett, vagy szakirányú technikusi, mérnöki, okleveles mérnöki végzettséggel rendelkezik, és a tanfolyam anyagát egyéni képzéssel elsajátította.       * * *