Villamosművi vízelőkészítő gépész

felnőttképzés, OKJ, szakmakereső, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam

  VILLAMOSMŰVI VÍZELŐKÉSZÍTŐ GÉPÉSZ       I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai     1.1. A szakképesítés azonosító száma: 31 5252 09   1.2. Szakképesítés megnevezése: Villamosművi vízelőkészítő gépész       II. A szakképesítés munkaterülete     2.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma megnevezése   -----------------------   8229 Egyéb energetikai gépek és berendezések kezelői     2.2. A munkaterület leírása, a végezhető tevékenységek összegzése   A villamosművi vízelőkészítő gépész feladata a hőerőművek vízelőkészítőjének gépészeti, technológiai üzemeltetése.   E képzettséggel önállóan tudják üzemeltetni a különböző technológiai főberendezéseket és kezelni a hozzájuk tartozó segédberendezéseket, a rendellenességeket felismerni, kiváltó okait behatárolni és azokat elhárítani.     2.3. A szakképzéssel betölthető rokon munkakörök, foglalkozások   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma, megnevezése   -----------------------     – –       III. A szakképesítés vizsgakövetelményei     3.1. A szakmai vizsgán számon kérhető     Ismeretek:   – a vízelőkészítés szerepe és súlya az erőmű egészében,   – a szaktárgyak elsajátításához szükséges matematikai, fizikai, kémiai, mechanikai, gépészeti, irányítástechnikai és villamos alapismeretek,   – a kezelt berendezést felépítő anyagok,   – a víz mint munkaközeg legfontosabb tulajdonságai,   – a felhasznált vegyi anyagok legfontosabb tulajdonságai,   – a legfontosabb áramlástani alapismeretek,   – a használt technológiák elméleti alapjai,   – az egyszerű szivattyúszerkezetek és kezelésük elméleti alapjai,   – a vízelőkészítés lehetséges elvi felépítése, a kiindulási minőség és az elvárt minőség szerinti felosztása,   – a vízelőkészítés főbb szerkezeti egységei,   – a vízelőkészítés fejlődésének története, felhasználási területei,   – a kapcsolódó szakmák alapvető jellegzetességei,   – az alkalmazott mérések elvi alapjai.     Jártasságok:   – különböző víztisztítási technológiák alapelvei,   – az egyes technológiák berendezéseinek felismerése,   – az egyes berendezések szabályozási megoldási ismerete, céltudatos működtetése,   – az egyes berendezéseknél alkalmazott villamos hajtások hidraulikus és pneumatikus berendezések céltudatos működtetése,   – a szivattyúzás legfontosabb ismeretei, a főbb szivattyútípusok kezelése,   – a csővezetékek kiszolgálásának ismeretei,   – a technológiák automatizáltsági fokának, a kezelési létszám és a szakképzettség összefüggései,   – az alkalmazott mérések műszereinek kezelése,   – az alkalmazott kémiai meghatározások módszerei.     Készségek:   – a vízelőkészítés főberendezéseinek kezelése,   – a kapcsolódó segédberendezések kezelése,   – vegyszerismeret,   – a rájuk bízott berendezések legjobb hatásfokú, változó paraméterekhez mindig optimálisan alkalmazkodó működtetése,   – a rendellenes működés kellő időben történő felismerése, a hibaokok felderítse és önálló elhárítása,   – a munkavédelmi, tűzrendészeti, környezetvédelmi előírások alkalmazása,   – a technológia szerint kapcsolódó üzemrészekkel való szoros együttműködés,   – üzemzavar, vészhelyzet felismerése és szakszerű elhárítása.     3.1.1. Oktatott tantárgyak:   – alapozó általános ismeretek,   – alapozó szakmai ismeretek,   – szakmai ismeretek,   – biztonságtechnika (munkavédelem, tűzvédelem, környezetvédelem),   – szakmai gyakorlat.     3.2. A szakmai vizsga részei   Írásbeli vizsga:   – elvi alapismeretek,   – anyagok,   – technológiák.   Szóbeli vizsga:   – üzemeltetés és ellenőrzés.   Gyakorlati vizsga:   – gyakorlati számítások,   – meghatározások,   – kezelés.       IV. A szakképzésben való részvétel, illetve a szakképesítés megszerzésének feltételei     4.1. A szakképzésben való részvétel feltétele:   – a 18. életév betöltése,   – egészségi alkalmasság,   – nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség, valamint   – szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelni.     4.2. A szakképesítés megszerzésének feltételei   A villamosművi vízelőkészítő gépész vizsgára bocsátható, aki   – gépésztechnikusi, mérnöki, okleveles mérnöki végzettséggel rendelkezik és a tanfolyam anyagát egyéni képzéssel elsajátította,   – a villamosművi vízelőkészítő gépész szakképesítő oktatásban részt vett.       * * *