Villamosművi kezelő

felnőttképzés, OKJ, szakmakereső, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam

  * * *     Villamosművi kezelő (a technológia és a tevékenység megjelölésével)       VILLAMOSMŰVI ALGÉPKEZELŐ       I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai     1.1. A szakképesítés azonosító száma: 31 5252 06   1.2. Szakképesítés megnevezése: Villamosművi algépkezelő       II. A szakképesítés munkaterülete     2.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma megnevezése   -----------------------   8229 Egyéb energetikai gépek és berendezések kezelői     2.2. A munkaterület leírása, a végezhető tevékenységek összegzése   A villamosművi algépkezelő feladata a villamosművi segédberendezések üzemeltetése, a villamosművi segédberendezések önálló kezelése, a rendellenességek felismerése, kiváltó okai behatárolása és azok elhárítása.   Képes a legjobb hatásfokkal üzemeltetni a szállítóberendezéseket a változó körülmények között.     2.3. A szakképesítéssel betölthető rokon munkakörök, foglalkozások   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma, megnevezése   -----------------------     –       III. A szakképesítés vizsgakövetelményei     3.1. A szakmai vizsgán számon kérhető:     Ismeretek:   – az erőmű szerepe és súlya az energiarendszerben   – a szaktárgyak elsajátításához szükséges fizikai, matematikai, mechanikai, hőtani és kémiai alapismeretek,   – villamos működtetésű gépek alapismeretei,   – víz- és vegyi alapismeretek,   – áramlási alapismeretek (közlekedő edények),   – csővezetékek, szállítóvezetékek megismerése a szállított közegek függvényében,   – szivattyúk fajtái, felépítése, alkalmazási területeik,   – a turbina főbb szerkezeti elemei,   – az algépkezelő tevékenysége a gépek üzembe helyezése, folyamatos üzemeltetése, leállítása és üzemzavarok esetében,   – erőművi körfolyamatok blokk- és gyűjtősínes rendszerben.     Jártasságok:   – a segédberendezések szerepe, helye a hőerőművek rendszerében,   – a gőzturbinák szerkezeti egységeinek felismerése,   – a fő- és segédberendezések kenési, hűtési rendszerének ismerete és annak kezelése,   – villamos hajtású gépek indítási, leállítási feltételeinek ismerete,   – az erőműben alkalmazott szivattyú típusok,   – az algépek által kiszolgált csővezetékek kapcsolása,   – az algépész hatáskörében alkalmazott automatikák, irányítástechnikák ismerete.     Készségek:   – a munkavédelmi, tűzrendészeti környezetvédelmi előírások alkalmazása,   – a segédberendezések (algépek) indítása, üzemeltetése, leállítása és az üzemzavarok elhárítása,   – a technológiához közvetlen kapcsolódó üzemrészekkel a folyamatos kapcsolattartás, együttműködés,   – a berendezések legjobb hatásfokú, a változó paraméterekhez mindig optimálisan alkalmazkodó működtetése,   – a különböző rendellenességek, üzemzavarok elhárítása és az önálló cselekvőkészség,   – a nyomástartó edények biztonságtechnikája.     3.1.1. Oktatott tantárgyak:   – alapozó, általános elméleti ismeretek,   – alapozó szakmai elméleti ismeretek,   – gőzturbinák és segédberendezések, kezelésük gyakorlása,   – biztonságtechnikai ismeretek,   – átfogó üzemi ismeretek és gyakorlatok.     3.2. A szakmai vizsga részei     Írásbeli vizsga:   – alapismeretek,   – algépek és segédberendezései.   Szóbeli vizsga:   – algépek és segédberendezései,   – biztonságtechnika.   Gyakorlati vizsga:   – hely- és berendezésismeret.       IV. A szakképzésben való részvétel, illetve a szakképesítés megszerzésének feltételei     4.1. A szakképzésben való részvétel feltételei:   – egészségi alkalmasság,   – 18. életév betöltése,   – nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség és 1 év szakmai gyakorlat, valamint   – szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelni.     4.2. A szakképesítés megszerzésnek feltételei   A villamosművi algépkezelő vizsgára bocsátható, aki   – egészségileg alkalmas, és   – szakirányú technikusi, mérnöki, okleveles mérnöki végzettséggel rendelkezik és a tanfolyam anyagát egyéni képzéssel elsajátította, vagy   – a villamosművi szállítóüzem-gépész szakképesítő oktatásban részt vett.