Villamosművi kalorikus gépész

felnőttképzés, OKJ, szakmakereső, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam

A villamosművi kalorikus gépész feladata a blokkhoz tartozó gőzkazán és segédberendezéseinek üzemeltetése, az üzemmenet folyamatos ellenőrzése. Irányítja és ellenőrzi a kazán segédberendezés kezelőinek munkáját. Üzembe helyezés előtt átvizsgálja a kazánt és segédberendezéseit, biztosítja a technológiai folyamatba való helyes bekapcsolási sorrendet, üzemen kívül helyezéskor a kezelési utasítás szerinti leállási programot végrehajtja. Folyamatos ellenőrzést hajt végre személyesen, illetve a kezelők útján. Az optimális üzemeltetés érdekében biztosítja az éghető veszteségek minimumát, a távozó füstgáz előírt paramétereit.