Villamosművi blokkgépész

felnőttképzés, OKJ, szakmakereső, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam

  VILLAMOSMŰVI BLOKKGÉPÉSZ       I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai     1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 5252 05   1.2. Szakképesítés megnevezése: Villamosművi blokkgépész       II. A szakképesítés munkaterülete     2.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma megnevezése   -----------------------   8221 Villamosüzemi és -állomási gépész és gépkezelő     2.2. A munkaterület leírása, a végezhető tevékenységek összegzése   A villamosművi blokkgépész feladata bármilyen paraméterekkel rendelkező kazán- és turbinaegység és segédberendezéseinek üzemben tartása, a blokkegység indítása, leállítása meleg vagy hideg tartalékban tartás.   A rábízott blokkegységnél az esetleges rendellenességek, üzemzavarok felismerése, a hibaok behatárolása és azok önálló elhárítása, a blokkhoz beosztott segédszemélyzet munkájának szakmai összehangolása és irányítása.   A rájuk bízott blokkegységnek az OVT által igényelt menetrend szerinti üzemeltetése.     2.3. A szakképesítéssel betölthető rokon munkakörök, foglalkozások   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma, megnevezése   -----------------------   8222 Villamosművi kalorikus gépész   8222 Villamosművi vízturbinagépész       III. A szakképesítés vizsgakövetelményei     3.1. A szakmai vizsgán számon kérhető     Ismeretek:   – a hőerőmű szerepe, súlya az együttműködő villamos energia-rendszerben,   – a szaktárgyak elsajátításához szükséges fizikai, matematikai, mechanikai, műszaki rajz, villamos, vegyészeti, vízkémiai alapismeretek,   – a tüzelőanyagok tulajdonságai, tüzeléstechnikai ismeretek,   – a hőenergetika alapösszefüggései, hőkörfolyamat keretében a hőenergia mechanikai munkává alakítása,   – a legfontosabb áramlástechnikai összefüggések,   – a legfontosabb légtechnikai gépek és vízgépek működése és elméleti alapjai,   – a tüzelőanyag és égéstermék transzporttal kapcsolatos fogalmak, azok berendezései,   – a hőenergia-termelő berendezések (kazánok) és azok tüzelő- és biztonsági berendezései,   – a hőenergiát mechanikai munkává alakító berendezések (turbinák) felépítése, működése, biztonsági berendezései,   – a kondenzációs és hűtőrendszerek,   – a hőcserélők elméleti alapjai, fajtái, működési elvük,   – a hőerőmű elvi és gyakorlati felépítése, működése,   – a gazdaságos és nyereséget hozó üzemeltetés gazdasági alapfogalmai,   – a hőerőművek nagyságrendje, helye és súlya a villamosenergia-rendszerben,   – az erőművekre vonatkozó kibocsátások előírásai.   Jártasságok:   – valamennyi, a blokkhoz tartozó fő- és segédberendezés kezelése,   – a fő- és segédberendezés rendellenességeinek, üzemzavarainak felismerése, az esetleges hibák alapvető diagnosztizálása,   – az irányítástechnikai, méréstechnikai, szabályozástechnikai ismeretek,   – a működtetett blokk irányítástechnikai színvonalának megfelelő alapvető számítástechnikai ismeretek,   – vízkémiai és korróziós ismeretek.   Készségek:   – a munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi előírások alkalmazása,   – a blokkhoz tartozó fő- és segédberendezések üzemének összehangolása, a blokk biztonságos, gazdaságos és környezetkímélő indítása, leállítása és üzemeltetése,   – a rájuk bízott blokknak a villamosenergia-rendszer által elvárt igények szerinti optimális üzemeltetése.     3.1.1. Oktatott tantárgyak:   – hőenergetika, áramlástechnikai ismeretek,   – mérés- és irányítástechnika,   – blokk segédberendezései,   – villamosművek,   – blokk vegyészeti ellenőrzése,   – környezetvédelmi ismeretek,   – tűzvédelem,   – blokk berendezés ismeret,   – blokk üzemvitele,   – szakmai gyakorlat.     3.2. A szakmai vizsga részei     Írásbeli vizsga:   – összefoglaló teszt az alapozó és szakmai tárgyakból, valamint hely- és berendezésismeretekből.   Szóbeli vizsga:   – a képzés során feldolgozott témakörökből,   – a munkavédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi előírásokból.   Gyakorlati vizsga:   – hely- és berendezésismeretekből.       IV. A szakképzésben való részvétel, illetve a szakképesítés megszerzésének feltételei     4.1. A szakképzésben való részvétel feltételei     A villamosművi blokkgépész tanfolyamon az vehet részt, aki   – 20. életévét betöltötte,   – egészségileg alkalmas,   – megfelelő előképzettsége és villamosművi gyakorlata van.   Az előképzettség és a gyakorlati idő lehet:   – szakmunkás képesítés lakatos vagy rokon szakmában, a villamosművi kazán- és turbinagépész vizsga sikeres letétele, továbbá legalább 5 év erőművi gyakorlat, vagy   – középfokú végzettség és legalább 3 év erőművi gyakorlat, továbbá sikeres kazán- és turbinagépész vizsga, vagy   – felsőfokú gépész vagy villamos végzettség és legalább 1 év erőművi gyakorlat és sikeres kazán- és turbinagépész vizsga.     4.2. A szakképesítés megszerzésének feltételei   A villamosművi blokkgépész vizsgára bocsátható az, aki   – szakirányú középiskolai , technikusi, mérnöki, okleveles mérnöki végzettséggel rendelkezik, és a tanfolyam anyagát egyénileg elsajátította, vagy   – a villamosművi blokkgépész szakképesítő oktatásban részt vett.     4.3. Esetleges egyéb szempontok   Mind a tanfolyami részvételnél, mind a vizsgára bocsátásnál az életkor betöltése alól egyedi felmentés adható, de munkakört önállóan ellátni, csak az előírt életkor betöltése után lehet.   Szakmai és biztonsági ismeretekből az erőmű által előírt gyakorisággal (de legalább háromévenként) az ismeretek szinten tartásáról vizsgán kötelező számot adni, amit ismeretfelújító tanfolyamnak célszerű megelőzni.       * * *