Villamosművi algépész

felnőttképzés, OKJ, szakmakereső, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam

  VILLAMOSMŰVI ALGÉPÉSZ       I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai     1.1. Szakképesítés azonosító száma: 05 9 8229 02 2 2 25   1.2. Szakképesítés megnevezése: Villamosművi algépész       II. A szakképesítés munkaterülete     2.1. A szakképesítéssel betölthető munkakör, foglalkozás   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma, megnevezése   -----------------------   8222 Villamosművi algépész     2.2. A munkaterület leírása, a végezhető tevékenységek összegzése   A villamosművi algépész feladata a turbina segédberendezéseinek üzemeltetése, és a berendezések működésének folyamatos ellenőrzése.   Leálláskor, illetve üzembe helyezéskor biztosítja a helyes technológiai sorrendet, üzemelteti a tápszivattyút, vízturbinát stb.   A berendezések működésének folyamatos figyelemmel kísérésével, ellenőrzéseinek végrehajtásával eleget tesz naplózási kötelezettségének, felel a rögzített adatok valódiságáért, munkaterületén felelős az üzemi rend és tisztaság folyamatos magas szinten tartásáért.     2.3. A szakképesítéssel betölthető rokon munkakörök, foglalkozások   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma, megnevezése   -----------------------     –       III. A szakképesítés vizsgakövetelményei     3.1. A szakmai vizsgán számon kérhető     Ismeretek:   – az erőművi energiaátalakítás folyamata, ezen belül a kazán és turbina szerepe, továbbá a turbinához tartozó segédberendezések, valamint tápházi berendezések funkciója,   – a szaktárgyak elsajátításához szükséges fizikai, matematikai, mechanikai, vízkémiai ismeretek,   – a hőenergetika és áramlástechnika legfontosabb ismeretei,   – a hőátadás elve, a hőcserélők működése, fajtái,   – csővezetékek felfűtése, lehűtése, víztelenítése,   – vízgépek és légtechnikai gépek működésének elméleti alapjai, különös tekintettel a szivattyúkra és ventilátorokra,   – redukáló állomások működésének elvi és gyakorlati ismeretei,   – a kondenzáció és a hűtőrendszerek elvi és gyakorlati ismeretei,   – szivattyúk mennyiségi szabályozásának lehetőségei, a fordulatszám-szabályozás fajtái,   – légritkító berendezések elvi működése (vízsugár, gőzsugár-, légszivattyúk).   Jártasságok:   – a turbinafelfűtés, indítás, fel- és leterhelés, leállítás során a turbina segédberendezéseinek és tápházi berendezéseknek a működése,   – a turbinák kenő- és szabályozó olajrendszerének megoldásai, az olajtárolók és hűtők működése,   – a csővezetékek kiszolgálása, üzembe helyezése, felfűtése, lehűtése,   – a tápszivattyúk, kondenzszivattyúk, hűtővízszivattyúk működése, típusai,   – a különböző közeggel működő (víz–víz, víz–gőz, stb.) hőcserélők elvi felépítése, működése,   – tartályok szerkezeti felépítése, szerelvényeinek ismerete, működése,   – tolózárak, szelepek, visszacsapó szelepek, biztonsági szelepek és egyéb armatúrák felépítése, működése.   Készségek:   – a munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi előírások alkalmazása,   – a blokkindítási, -leállítási és üzemeltetési folyamatban a turbina segédberendezések és tápházi berendezések üzemeltetése,   – a technológia szerint kapcsolódó üzemrészekkel szoros együttműködés,   – a rájuk bízott berendezések működésének optimum szerinti összehangolása,   – a rendellenes működések kellő időben történő felismerése, a hibaokok felderítése, és kellő időben történő elhárítása.     3.1.1. Oktatott tantárgyak:   – hőenergetikai és áramlástechnikai ismeretek,   – mérési, irányítástechnikai és szabályozástechnikai alapok,   – villamosságtani alapok,   – vízkémiai és kenéstechnikai alapismeretek,   – vízgépek és légtechnikai gépek működése, felépítése,   – hőcserélők fajtái, működésük,   – csővezetékek, tartályok, szerelvények, armatúrák,   – a turbina és segédberendezéseinek szerepe a villamosenergia-termelés folyamatában,   – biztonságtechnikai ismeretek,   – gyakorlat.       IV. A szakképzésben való részvétel, illetve a szakképesítés megszerzésének feltételei     4.1. A szakképzésben való részvétel feltételei     A villamosművi algépész tanfolyamon az vehet részt, aki   – a 18. életévét betöltötte,   – egészségileg alkalmas,   – megfelelő előképzettsége és villamosművi gyakorlata van.   Az előképzettség és a gyakorlati idő lehet:   – alapfokú iskolai végzettség és 2 év erőművi gyakorlat,   – szakmunkás képesítés vasipari vagy rokon szakmában és 1 év gyakorlat,   – középfokú végzettség és 6 hónap erőművi gyakorlat.     4.2. A szakképesítés megszerzésének feltételei   A villamosművi algépész vizsgára bocsátható az, aki egészségileg alkalmas, a 18. életévét betöltötte és   – szakirányú középfokú vagy ennél magasabb végzettséggel rendelkezik, továbbá a tanfolyam anyagát egyéni képzéssel elsajátította,   – a villamosművi algépész szakképesítő oktatásban részt vett.     4.3. Esetleges egyéb szempontok   Mind a tanfolyami részvételnél, mind a vizsgára bocsátásnál az életkor betöltése alól egyedi felmentés adható, de a munkakört önállóan ellátni csak az előírt életkor betöltése után lehet.       * * *