Villamosgép és készülékszerelő

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

  Villamosgép- és készülékszerelő       I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai     1. A szakképesítés azonosító száma: 33 5222 03   2. A szakképesítés megnevezése: Villamosgép- és készülékszerelő     II. A szakképesítés munkaterülete     1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma megnevezése   -----------------------   7445 Villamossági szerelő     2. A szakképesítéssel rokon munkakörök, foglalkozások   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma megnevezése   -----------------------   3159 Egyéb üzemfenntartási foglalkozások   7443 Elektroműszerész   7449 Egyéb villamossági szerelők, műszerészek   7624 Villanyszerelő     3. A munkaterület rövid, jellemző leírása   – Önállóan vagy mérnöki irányítás mellett a villamos energia előállítására, továbbítására, elosztására és felhasználására szolgáló villamos berendezések létesítésében, karbantartásában, javításában és üzemeltetésében vesz részt.   – Közreműködik a villamos készülékek, villamos forgógépek, transzformátorok és egyéb villamos berendezések gyártásában. A meghibásodott villamos gépekben, készülékekben méréssel megállapítja a hibát, a hibát kijavítja, a villamos gépeket megtekercseli.   – Ipari létesítményekben vagy más épületekben tevékenyen részt vesz a villanyszerelési munkák szabvány szerinti kivitelezésében.   – Dokumentáció alapján elkészíti az erősáraramú villamos gépek, berendezések vezérlését. Telepíti a gépeket, berendezéseket, gépkönyv alapján beüzemeli a vezérlő, szabályozó berendezéseket.   – Meghibásodás esetén megkeresi a hibát, tevékenyen részt vesz a villamos gép, berendezés, vagy a vezérlő- és szabályozó berendezés javításában. A szerelési munkák befejezésekor ellenőrzi a biztonsági és érintésvédelmi előírások betartását, üzembe helyezi a gépeket, berendezéseket.   – Megfelelő műszaki, gazdálkodási ismeretekkel rendelkezik ahhoz, hogy – egyéni rátermettség alapján – önálló vagy társas vállalkozásokat vezessen, műszaki ügyintézői, kereskedői feladatokat lásson el.     III. A szakképesítés szakmai követelményei     III/1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok.     1. Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai előírások ismerete, betartása, alkalmazása   – A munkahelyre vonatkozó szabályok betartása.   – A balesetvédelem biztosítása.   – Védőeszközök, védőfelszerelések alkalmazása.   – Elsősegélynyújtás, a balesetet kiváltó ok megszüntetése.   – Tűzvédelmi előírások betartása.   – Tűz- és robbanásveszély megelőzése.   – Az áramütéses balesetek megelőzése.   – Az áramütést szenvedett számára elsősegélynyújtás.   – A környezetvédelmi előírások betartása, hulladékok, veszélyes anyagok szakszerű kezelése és tárolása.   – A munkahelytől távol végzett munkára vonatkozó előírások betartása.     2. Elektrotechnikai ismeretek   – Egyenáramú hálózatok.   – Villamos erőtér.   – A mágneses tér.   – Az elektromágneses indukció.   – Váltakozó áramú körök.   – Félvezetők alapjai.     3. A munkafolyamat megtervezése és előkészítése, a munka eredményeinek ellenőrzése és értékelése   – Az alapinformációk tanulmányozása.   – A műveleti sorrend meghatározása.   – Az alkatrészek, anyagok mennyiségének meghatározása és felvételezése.   – A szerszámok, készülékek, eszközök kiválasztása.   – A munkafeladatok elvégzése.   – Jegyzőkönyv készítése.     4. Műszaki dokumentációk olvasása, felhasználása és összeállítása   – Műszaki rajzok készítése, alkalmazása.   – Alkatrészekről szabadkézi rajz készítése.   – Villamos, pneumatikus rajzok készítése, alkalmazása.   – Műszaki dokumentációk készítése, felhasználása.     5. Villamos gépek, készülékek mérése   – Műszerek, mérési eszközök kiválasztása.   – Villamos gépek, készülékek jellemzőinek (U, I, P, S, Q, W, n, M) mérése, eredmények kiértékelése.   – Mérési jegyzőkönyv készítése.   – Számítógéppel támogatott villamos gépi mérések végzése.     6. Transzformátorok készítése, üzemeltetése, javítása   – Kistranszformátorok méretezése készítése.   – Transzformátorok üzemállapotainak vizsgálata méréssel.   – A teljesítmény és feszültség igénynek megfelelő szabványos transzformátor kiválasztása, alkalmazása.   – Terhelés függvényében a kapcsolási mód meghatározása, elkötés a kapcsolási csoportnak megfelelően.   – Transzformátorok párhuzamos üzemeltetése.   – Transzformátorok üzemvitele.   – Száraz és olajtranszformátorok szerelése, hibakeresése, javítása.     7. Aszinkrongépek alkalmazása, üzemeltetése   – Motorok telepítése, illesztése a hajtott berendezéshez.   – Az aszinkrongép üzemállapotainak vizsgálata méréssel, jelleggörbéinek felvétele.   – Az aszinkronmotor üzemeltetése     = kalickás motorok indítása,     = csúszógyűrűs motorok indítása,     = egyfázisú motorok indítása.   – Egy- és háromfázisú motorok forgásirányváltása.   – Fordulatszám-szabályozás.   – Az aszinkrongépek fékezése különböző módszerekkel.   – Hibakeresés, javítás.     8. Egyenáramú gépek alkalmazása, üzemeltetése   – Az egyenáramú gépek fő- és segédpólus tekercseinek, keféinek, kompenzáló tekercselésének elkötése, a gerjesztési irányok ellenőrzése.   – A kommutáció ellenőrzése, kefék beállítása.   – A gerjesztési mód megválasztása az egyenáramú gépeknél.   – Az egyenáramú gépek üzemeltetése     = generátorok feszültségszabályozása, polaritásváltás,     = motorok indítása,     = fordulatszám-szabályozás,     = forgásirányváltás,     = fékezés.   – Üzemállapotok vizsgálata méréssel, jelleggörbék felvétele.   – Hibakeresés, javítás.     9. Szinkrongépek alkalmazása, üzemeltetése   – Egyedül járó szinkrongenerátor üzemeltetése, frekvencia, feszültség szabályozása.   – Szinkrongépek párhuzamos kapcsolása, szinkronozás, meddő és hatásos teljesítmény szabályozása.   – Szinkronmotor indítása különböző módszerekkel.   – Szinkronmotor üzemeltetése, fázisjavítás.   – Szinkrongépek üzemállapotának vizsgálata méréssel, jelleggörbék felvétele.   – Hibakeresés, javítás.     10. Különleges gépek alkalmazása, üzemeltetése   – Egy- és háromfázisú kommutátoros gépek alkalmazása, üzemeltetése, javítása.   – Törpe motorok alkalmazása, üzemeltetése, javítása.     11. Villamos forgógépek szerelése   – Álló- és forgórészek tekercselése.   – Forgógépek összeszerelése.   – Mechanikus és villamos hibák megállapítása, javítása.   – Ékszíjhajtás készítése.   – Tengelykapcsoló szerelése.     12. Villamos készülékek szerelése, javítása, üzemeltetése   – Hőszükséglet, fűtőteljesítmény, fűtőellenállás számítása.   – Ellenállásfűtő-berendezések szerelése, javítása.   – Motoros háztartási készülékek szerelése, javítása.   – Helyiségek, világításának tervezése, szerelése.     13. Villamos berendezések védelmének létesítése, működtetése   – Kapcsolókészülékek kiválasztása katalógusból, kapcsolók szerelése, javítása.   – Villamos gépek, villamos fogyasztó készülékek zárlatvédelmének létesítése.   – Villamos gépek, villamos fogyasztó készülékek túlterhelés védelmének létesítése.   – Kisfeszültségű villamos hálózatok túláram és zárlatvédelme.     14. Villamos berendezések létesítése   – Kisfeszültségű villamos elosztóhálózat építése dokumentáció alapján.   – Villamos berendezések létesítése     = anyagigény meghatározása,     = elosztók szerelése, telepítése,     = elosztóhálózat építése,     = EPH létesítése,     = információs hálózat építése.   – Érintésvédelem létesítése.   – Szerelői ellenőrzés, az érintésvédelem hatásosságának ellenőrzése méréssel.   – Beüzemelés, átadás.     15. Irányítástechnikai berendezések létesítése, üzemeltetése   – Elektromechanikus vezérlések tervezése, építése, működésének ellenőrzése.   – Motorvezérlések (motorvédő, indító, forgásirányváltó, fordulatszám-változtató) építése, telepítése, beüzemelése.   – Elektromechanikus vezérlések hibakeresése, javítása.     16. A villamosiparban alkalmazott vezető- szigetelő- és szerkezeti anyagok   – Villamos gépek és készülékek aktív anyagai.   – Szigetelőanyagok jellemzői, alkalmazása, gyártása.   – Szerkezeti anyagok jellemzői, kiválasztásuk.     17. Villamos gépek és készülékek egyszerűbb alkatrészeinek készítése, pótlása   – Lemezmunkák készítése.   – Gépi forgácsolás: esztergálás, fúrás, gyalulás, marás   – Kézi forgácsolás.   – Oldható és oldhatatlan kötések készítése.     18. Gazdasági, vezetési, szervezési ismeretek   – Munkaviszonnyal, illetve annak létesítésével kapcsolatos jogok és kötelességek.   – Vállalati és vállalkozási formák és jellemzőik.   – Gazdasági alapismeretek.   – A kommunikáció formáinak alkalmazása.     III/2. Követelmények     1. Munkajogi, munkavédelmi, környezetv&eacu