Villamosgép és berendezéskezelő

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

Villamosgép- és berendezéskezelő       I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai     1. A szakképesítés azonosító száma: 34 5222 08   2. A szakképesítés megnevezése: Villamosgép- és berendezéskezelő       II. A szakképesítés munkaterülete     1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma megnevezése   -----------------------   7445 Villamossági szerelő     2.2. A munkaterület leírása, a végezhető tevékenységek összegzése   A villamosgép és berendezés kezelő feladata a villamosgépek és kisfeszültségű berendezések önálló kezelése bármilyen teljesítményű villamosműben.   Önállóan tudják a villamosgépeket és a hozzájuk tartozó segédberendezéseket kezelni, és a rendellenességeket felismerni, kiváltó okait behatárolni, és azokat elhárítani.   Önállóan ellátják a kisfeszültségű kapcsolóberendezések kezelését.     2.3. A szakképesítéssel betölthető rokon munkakörök, foglalkozások   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma, megnevezése   -----------------------     –       III. A szakképesítés vizsgakövetelményei     3.1. A szakmai vizsgán számon kérhető     Ismeretek:   – alapvető gazdasági ismeretek,   – villamossági ismeretek,   – erőmű gépészeti üzem,   – műszerek általános tulajdonságai,   – biztonsági előírások rendszere.   Jártasságok:   – villamos szakrajzok olvasása,   – villamosgépek felépítése és működése,   – kisfeszültségű villamos berendezések felépítése és működése,   – meghatározott villamos mérések,   – villamosgépek mérési, vezérlési és szabályozási elvei,   – villamos üzemviteli munkák veszélyforrásai.   Készségek:   – villamosgépek kezelése,   – kisfeszültségű villamos berendezések kezelése,   – munkavédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi előírások alkalmazása.     3.1.1. Oktatott tantárgyak:   – gazdasági ismeretek,   – villamosságtan,   – szakrajz,   – erőművek gépészeti üzeme,   – villamosgépek,   – kisfeszültségű villamos berendezés,   – villamos mérések,   – villamosgépek mérése, kezelése, szabályozása,   – biztonságtechnika,   – környezetvédelmi ismeretek,   – gyakorlat.     3.2. A szakmai vizsga részei     Írásbeli vizsga:   – szakmai tárgyakból készített tesztkérdések.   Szóbeli vizsga:   – szakmai tételek.   Gyakorlati tételek:   – biztonságtechnikai tételek.       IV. A szakképzésben való részvétel, illetve a szakképesítés megszerzésének feltételei     4.1. A szakképzésben való részvétel feltételei:   – egészségi alkalmasság,   – betöltött 18. életév,   – villanyszerelő szakmunkás képesítés,   – tizedik évfolyam elvégzése [a 41/2001. (XI. 9.) OM rendelet szerint].     4.2. A szakképesítés megszerzésének feltételei   A villamosgép és berendezés kezelő vizsgára bocsátható, aki   – egészségileg alkalmas,   – szakirányú középiskolai technikusi, mérnöki, okleveles mérnöki végzettséggel rendelkezik, és a tanfolyam anyagát egyéni képzéssel elsajátította,   – villanyszerelő szakmunkás és a villamosgép és berendezés kezelő szakképesítő oktatásban részt vett.       * * *