Villamosgép és berendezés technikus

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

  VILLAMOSGÉP ÉS -BERENDEZÉSI TECHNIKUS     I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai     1. A szakképesítés azonosító száma: 52 5422 03   2. Szakképesítés megnevezése: Villamosgép és -berendezési technikus     II. A szakképesítés munkaterülete     1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma megnevezése   -----------------------   3118 Erősáramú villamosipari technikus     2. A szakképesítéssel rokon munkakörök, foglalkozások   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma megnevezése   -----------------------   3121 Gyengeáramú villamosipari technikus   3139 Egyéb számítástechnikai foglalkozások   3141 Műszaki programozó   3142 Diszpécser, műszaki koordinátor   3151 Energiagazdálkodó   3153 Gyártóeszköz gazdálkodó   3154 Üzemfenntartási előadó   3155 Időelemző, anyagnorma készítő   3159 Egyéb üzemfenntartási foglalkozások   7443 Elektroműszerész   7445 Villamossági szerelő   7449 Egyéb villamossági szerelők, műszerészek     3. A munkaterület rövid, jellemző leírása   – Önállóan vagy mérnöki irányítás mellett a villamos energia előállítására, továbbítására, elosztására és felhasználására szolgáló villamos berendezések létesítésében, karbantartásában, javításában és üzemeltetésében vesz részt.   – Közreműködik villamos készülékek, villamos forgógépek, transzformátorok és egyéb villamos berendezések fejlesztésében és gyártásában. Részt vesz a prototípus elkészítésében, és mérésekkel ellenőrzi az előzetes mérnöki számítások helyességét.   – Ipari létesítményekben vagy más épületekben irányítja vagy tevékenyen részt vesz a villanyszerelési munkák szabvány szerinti kivitelezésében.   – Dokumentáció alapján elkészíti az erősáráramú villamos gépek, berendezések vezérlését. Irányítja a gépek, berendezések telepítését, gépkönyv alapján beüzemeli a vezérlő, szabályozó berendezéseket. Meghibásodás esetén megkeresi a hibát, tevékenyen részt vesz a villamos gép, berendezés, vagy a vezérlő és szabályozó berendezés javításában.   – A szerelési munkák befejezésekor ellenőrzi a biztonsági és érintésvédelmi előírások betartását, engedélyezi a gépek, berendezések üzembe helyezését.   – Alkalmas elméleti és gyakorlati felkészültsége alapján segédtervezői, szerkesztői, beruházási és művezetői feladatok ellátására. Képes tevékenysége során műszaki rajzokat, nyomtatott áramköri terveket, dokumentációkat, PLC vezérlésű programokat, méréseket, jegyzőkönyveket számítástechnika támogatásával elkészíteni.   – Megfelelő műszaki, gazdálkodási ismeretekkel rendelkezik ahhoz, hogy – egyéni rátermettség alapján – önálló vagy társas vállalkozásokat vezessen, műszaki ügyintézői, kereskedői feladatokat lásson el.     III. A szakképesítés szakmai követelményei     III/1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok     1. Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai előírások ismerete, betartása, alkalmazása   – A munkahelyre vonatkozó szabályok betartása.   – A balesetvédelem biztosítása.   – Védőeszközök, védőfelszerelések alkalmazása.   – Elsősegélynyújtás, a balesetet kiváltó ok megszüntetése.   – Tűzvédelmi előírások betartása.   – Tűz- és robbanásveszély megelőzése.   – Az áramütéses balesetek megelőzése.   – Az áramütést szenvedett számára elsősegélynyújtás.   – Az érintésvédelmi rendszerek ismerete, ellenőrzése.   – A környezetvédelmi előírások betartása, hulladékok, veszélyes anyagok szakszerű kezelése és tárolása.     2. Műszaki rajzok, dokumentációk készítése és értelmezése   – Alkatrészekről szabadkézi rajz készítése.   – Műszaki rajzok készítése, értelmezése.   – Erősáramú áramútterves és elektronikai rajzok készítése, értelmezése.   – Műszaki dokumentációk készítése, felhasználása.     3. Villamos gépek, készülékek és elektronikus áramkörök mérése   – Műszerek, mérési eszközök kiválasztása.   – Villamos gépek, készülékek jellemzőinek (U, I, P, S, Q, W, n, M) mérése, eredmények kiértékelése.   – Mérési jegyzőkönyv készítése.   – Számítógéppel támogatott villamos gépi mérések végzése.   – Analóg áramkörök vizsgálata.